מכולת טרי בבוקר

מכולת טרי בבוקר

חברה - מכולת טרי בבוקר
מיקום - פתח תקוה
פעולות שבוצעו בתחום הרישוי : הגשת בקשה לעירייה