תקנות רישוי עסק למכון כושר

מהפכת הבריאות והכושר של העשור האחרון הביאה לפריחתם של עסקים הפועלים בתחום ובראשם מכוני הכושר, אלו צצו כפטריות לאחר הגשם בערים הגדולות והקטנות בישראל. באופן עקרוני תומכות הרשויות בפתיחת עסקים באזורם ובעיקר כאלו המסייעים לאוכלוסייה לשמור על כושר ובריאות איתנה.

עם זאת מבקשת הרשות המקומית בפרט והמדינה בכלל לעגן חוקים ותקנות שיבטיחו את פתיחתם של מכוני כושר איכותיים, בעלי תקן רשמי, העומדים בסטנדרטים מוגדרים מראש, זאת על מנת לשמור על חייהם של לקוחות המקום ועובדיו.

לשם כך בדיוק נכתבו תקנות ספציפיות עבור פתיחת חדר כושר כעסק כחלק מהליך רישוי העסק, מכון כושר שלא יעמוד בתקנות אלו לא יוכל לקבל רישיון מן הרשות ובכך בעצם לחשוף את עצמו לסכנת סגירה ולקנסות כבדים.


תקנות רישוי בסיסיות לפתיחת חדר כושר ולקבלת אישור מהממונה לתחום זה מטעם משרד החינוך התרבות והספורט:

  • מיקומו של מכון הכושר תואם את דרישות הרשות המקומית. לא ניתן למקם חדר כושר בכל מבנה ובכל אזור.
  • על המכשירים המצויים בו להיות בעלי תקן. על המכשירים להיות פזורים בחלל החדר תוך שמירה על מרחק התואם את הסטנדרטים שנקבעו מראש והוראות יצרן כל מכשיר.
  • על כל מכשיר לשאת את הוראות התפעול שלו באופן ברור ובשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית.
  • על מכון הכושר לבטח את לקוחותיו ע"פ סעיף מס' 7 לחוק הספורט.


תקנות נוספות המעוגנות בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח 1994):

  • בכל רגע נתון בו פועל מכון הכושר חייב להיות נוכח במקום מדריך מוסמך. בכל עת שקטינים מתאמנים במכון יהיה נוכח במקום מדריך המוסמך לאמן קטינים.
  • המכון יקבל לאימון כלקוח רק אדם שהמציא תעודה רפואית המוכיחה את בריאותו וכשירותו לעבור אימון גופני. בתעודה יצויין כי 90 יום טרם הצטרפותו נמצא כשיר.
  • קטין המבקש להתאמן במכון הכושר ידאג לאישור חתום מטעם הוריו המאשרים את הפעילות.

 

היתר זמני לשנה הראשונה

חדרי כושר יכולים ליהנות מהיתר זמני המאפשר להם לפתוח את העסק תוך שהם שומרים על חוקי ותקנות הרישוי אך במקביל לפתיחתו לנהל את תהליך הרישוי הקבוע לרישיון עסק לטווח ארוך. את ההיתר הזמני יש להנפיק מול הרשויות בתהליך נפרד מזה של הרישוי הקבוע וזאת על פי כל הדרישות האמורות בסעיפי ההיתר הזמני של הרשות עצמה.

במהלך תקופה זו תוכל להיערך ביקורת מטעם הרשות ולהוציא לפועל כל סנקציה שתראה לנכון כתגובה על אי שמירה על חוקי ותקנות הרישוי ולחוק מכוני הכושר.


איזה מכון כושר פטור מרישוי עסק?

מכוני כושר המשויכים לאגודת ספורט, מוחזקים ומתופעלים על ידם יכולים להגיש בקשה לפטור מתהליך רישוי עסקים. במידה והשר המכהן בהתייעצות עם שר התרבות והספורט, יחליטו כי הם מאשרים את הבקשה יקבל העסק, להלן, מכון כושר, פטור מלא מרישוי עסקים.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר