אישור היתרי בניה - אביב ברישוי | אביב ברישוי

by אביב ברישוי
8 שנים ago
553 Views

קראו על היתרי בנייה: הרחבות במושבים, סגירות חורף, תוספות בנייה, בקשה לשימוש חורג.
קבלו פרטים מלאים אודות הנושא.

לשיתוף המאמר