רישוי לפי סוגי עסקים כפוף לטבלת הרישוי המעודכנת 2013