היתרי בנייה כללי - בקשה להיתר בנייה - אביב ברישוי

by אביב ברישוי
9 שנים ago
1245 Views

מי צריך היתר בנייה?

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 מחייב קבלת אישור לפני הקמתו של בניין חדש, הריסתו של בניין קיים וכן לפני ביצוע שינויים במבנים קיימים. בחלק מהמקרים, שינויים פנימיים בתוך הדירות מצריכים אף הם היתרי בנייה.

היתרים אלה, שבעבר נקראו רישיון בנייה, ניתנים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. חשוב לציין כי עבירה על חוק התכנון והבנייה עלולה לגרור איתה לא רק קנס כספי גבוה אלא אף מאסר בפועל, כשבין האחראים על קיום התקנות מונה חוק התכנון והבנייה את בעל המקרקעין, את מי שמשתמש בפועל במבנה ואת המהנדס והקבלן שאחראים לביצוע הבנייה ללא היתר מתאים.

בנוסף רשאי בית המשפט להוציא צו הריסה מנהלי כך שההשקעה בבנייה עלולה לרדת לטמיון.

היתרי בנייה

מתי ישנה חובה לקבל היתר בנייה?

היתרי בנייה נדרשים על מנת להקים בניין חדש, כשגם הצבת מבנה זמני (כולל שלטים) אינה אפשרית ללא מתן היתר מתאים. תוספות חיצוניות למבנים קיימים (דוגמת חנייה מקורה) מחייבות היתר, וכך גם שינויים פנימיים אשר יש להם השפעה על הקונסטרוקציה של הבניין או על הרכוש המשותף כולל הצנרת המשותפת (ובכלל זה קירוי מרפסת, חלון חיצוני ועוד). כן נדרש היתר בנייה עבור סלילת דרך או סגירתה ועבור חפירה המשנה את תוואי הקרקע.

יש להדגיש כי חוק התכנון והבנייה, כמו חוקים רבים אחרים, עשוי להשתנות וכך למשל הביע משרד הפנים מספר פעמים רצון להקל על האזרחים ולדלל מעט את סבך הבירוקרטיה, ובפרט לפטור אדם פרטי המבקש לבנות פרגולה או מחסן מחובת הוצאת היתר בנייה, וכן ליצור הליך מזורז לקבלת היתרי בנייה עבור סגירת מרפסות.

קבלת ייעוץ מקצועי בתחום היתרי הבנייה מבטיחה עמידה בכל דרישות החוק ומניעת סחבת מיותרת, כך שניתן יהיה לצאת לדרך וליצור את השינוי המיוחל תוך זמן קצר ובלב שקט.

מעוניינים בפרטים נוספים? נציגי אביב ברישוי עומדים לרשותכם בעל עת, חייגו: 077-5089500

המסמכים הנדרשים לקבל היתר בנייה

על מנת לקבל היתרי בנייה יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה ב-5 עותקים, שמכילה מסמכים המוכיחים כי מבקש ההיתר הוא אכן הבעלים של המקרקעין; את מהות הבקשה; מפת מדידה עדכנית (מששת החודשים האחרונים) ובמקרים מסוימים גם מפה טופוגרפית; את תכנון הבניין המבוקש כולל כל החזיתות, החתכים והמפלסים; וכן חתימות של מגישי הבקשה, האדריכל והמהנדס אשר על התכנון, הקבלן המיועד לבצע את העבודה, האחראים על הביקורת ובעלי הזכויות בנכס.

קבלת היתרי בנייה כרוכה בתשלום אגרה, שגובהה נקבע על ידי מהנדס הוועדה המקומית, בהתאם לבקשה הספציפית. ברוב המקרים ההיתר תחום בזמן ומחייב את מקבלו להתחיל בביצוע הפעולות המאושרות תוך שנה.

בקשות היוצרות סטייה במידה ניכרת מהתוכנית הקיימת מחייבות פנייה להליך שונה שכולל את שינוי התוכנית. במקרים קלים יחסית ניתן לקבל את האישורים המיוחלים באמצעות בקשה להקלה או בקשת היתרים לשימוש חורג.

רוצים להימנע מסחבת בירוקרטית מיותרת? צרו עמנו קשר ונשמח להעניק לכם שירותי ייעוץ וליווי בתהליך קבלת היתר בנייה. לפרטים נוספים חייגו: 077-5089500

לשיתוף המאמר