יועץ מורשה נגישות

יועץ מורשה נגישות הוא איש מקצוע המתמחה בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, ותפקידו להבטיח שמבנים ציבוריים ועסקיים עומדים בדרישות החוק לנגישות. הוא פועל לקידום סביבה נגישה שמאפשרת לכל אדם, ללא תלות במוגבלות, להשתמש בשירותים, לגשת למקומות ולפעול בחופשיות ובבטחה. יועץ מורשה נגישות מבצע אבחונים ומפקח על תכנונים וביצועים של פרויקטים שונים במטרה לעמוד בסטנדרטים הנדרשים.

במהלך תהליך הייעוץ, היועץ מורשה נגישות עובד יחד עם גורמים שונים כמו אדריכלים, קבלנים ומנהלי פרויקטים, ומספק הדרכה ומידע לגבי אופן הטמעת דרישות הנגישות בתוך המבנים והמתקנים. זה כולל את כל היבטי הנגישות, כמו גישה למבנה, שירותים סניטריים, חניות, מעליות, שילוט ותקשורת.

עבודתו של יועץ מורשה נגישות מתחילה בבדיקה מקיפה של המבנה או הפרויקט, כולל ניתוח של הצרכים והדרישות הספציפיות. לאחר מכן, הוא פועל לפיתוח תכנית נגישות המתאימה לדרישות החוק ולצרכים של משתמשים עם מוגבלויות. התהליך כולל הכנת דוחות, המלצות לשיפור ולעיתים גם ניהול התיקונים הנדרשים בשטח.

 

באילו צמתים בתהליך התכנון והביצוע של מבנה/סביבה/תשתית/יש חשיבות למעורבות של יועץ מורשה נגישות מתו"ס

למורשה נגישות מתו"ס , מחויבות ואחריות חוקית לנגישות במקום שהוא ציבורי , "כהגדרתו בחוק" .

אי לכך, ולמען תכנון וביצוע טוב שייקחו בחשבון את נושאי הנגישות, ויובילו לביצוע בניינים ומקומות ציבוריים נגישים ומונגשים כהלכה לאנשים עם מוגבלות, על המורשה לנגישות המתו"ס להיות מעורב בכל שלבי התכנון והביצוע המהותיים, הן בשלבים שהחוק דרש מימנו את חוות דעתו או אשורו כחלק מתהליך התכנון והביצוע, והן בצמתים ושלבי תכנון וביצוע שלדעתו יש להתערבותו תרומה כל שהיא בהסגת המטרה ליצירת מבנים, תשתיות וסביבה מונגשים כהלכה וכחוק.

יועץ מורשה נגישות

לאור האמור לעיל למורשה הנגישות מתו"ס קיימים מספר צמתים ושלבי תכנון וביצוע שדורשים התערבות אקטיבית שלו בתהליך:

 

1. בשלב התכנון הראשוני, התכנון ברמת העיקרון.

בשלב זה למעורבותו בתהליך של המורשה למתו"ס חשיבות מרבית בהגדרת העיקרון התכנוני להנגשתו של המקום המתוכנן, על ידי התאמתו לדרישות החוק השונים והצעת פתרונות הנגשה יצירתיים שיועילו למבנה, לאוכלוסיית המוגבלים ולאוכלוסייה בכלל והוא בהכרח יביא לפתרונות הנגשה לאלמנטים המחויבים בהנגשה תוך שימוש בעיקרון התכנון האוניברסאלי, עיקרון שלא מביא את התכנון למצב שוויוני לאנשים עם מוגבלות בלבד, אלה מייצר מרחב אינטגראלי כך שהשימוש בו באלמנטים המונגשים יעשה גם על ידי האנשים שלא מוגדרים כאנשים עם מוגבלות בצורה נוחה קלה ויעילה.

בנוסף לכך, מעורבותו של מורשה המתו"ס בשלב זה תגרום למתכנן לראייה מרחבית יותר של כל נושא ההנגשה ולרציפותה מתחילת הדרך הנגישה ועד לכל האזורים והאלמנטים שהציבור עושה שימוש בהם ו/או מגיע אליהם ושהם חייבים בהנגשה.
התערבותו של מורשה המתו"ס בשלב זה תוביל לחיסכון משמעותי בעלותו הסופית של המקום המונגש על ידי כך שהדברים תוכננו ונשקלו מראש ולא יהיה צורך בעבודה כפולה או בהתאמות אחרי ביצוע, מה עוד שבשלב זה מאגר האפשריות והפתרונות הוא רחב יותר ומגוון יותר דבר שיביא לנגישות ולתכנון יעילים יותר.

בסיכומו של תהליך, התערבות מורשה המתו"ס בשלב זה תביא בהכרח לתכנון נאות, לנגישות טובה ורציפה, לשוויוניות מקסימאלית לאנשים עם מוגבלות, לחסכון בעלות התכנון והביצוע ולכדאיות כלכלית על ידי הגדלת קהל היעד ויצירת תדמית חיובית מודרנית למקום הציבורי.

 

2. יועץ מורשה נגישות בשלב ההיתר למקום הציבורי

בשלב זה קיימת מחויבות חוקית להתערבותו של המורשה למתו"ס, חוות דעתו של המורשה וצירופה לבקשה להיתר למקום ציבורי, היא דרישה חוקית.

החל מתאריך 01.08.2009 כל הבניינים החדשים שהם מקום ציבורי המיועדים לשימוש הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו וכן בניינים שישמשו כמקומות עבודה יעמדו בהוראות חלק ח' 1 סעיף 158 ו-3 בחוק התכנון והבנייה:

לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, לפי העניין, לבנין שהוא מקום ציבורי חדש, למוסד חינוך חדש כמשמעותו בסעיף, ו-1 (ז) או לבניין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף 158 ו-2, או לחלק ממנו, אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לנגישות מתו"ס, לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השירות, ויאושר כי מתקיימות הוראות לפי חוק.

אישור זה של מורשה המתו"ס והתייעצותו עם מורשה שירות באים בכדי לוודא שאכן הבניין או המקום הציבורי תוכנן כחוק ושהינו עונה על דרישות החוק הרלבנטיים לסוגו ומהותו של המקום בציבורי.

לפני הביצוע יש תכנון למכרז ושם מעורבות של מורשה נגישות חשובה ביותר – בשלב הזה קריטי להבטחת היעדר תביעות מצד בקבלן והמתכננים בגין שינויים עקב פתרונות לא נאותים של נגישות. כאן צריך לבדוק תכניות, חתכים, רשימות נגרות, אלומיניום, מסגרות, מערכי צבעים, אקוסטיקה, תאורה, שילוט, גמרים של רצפות חוץ פנים ועוד ועוד.

 

3. בשלבי הביצוע המהותיים ואבני הדרך.

התערבותו של המורשה מתו"ס בשלבים אלה הינה בגדר ההמלצה בלבד וזאת למרות שאין חובה חוקית לכך.

התערבותו של מורשה המתו"ס בשלב זה תבוא בגדר הפקוח על הביצוע, בכדי לוודא שההנגשה מבוצעת כהלכה ומתאימה לדרישות התכנית שעל בסיסה המקום קבל את ההיתר. בזמנים אלה כאשר כול נושא החקיקה עוד לא הושלם במיטבו וקיימים מספר נושאי הנגשה שהם בשלב החקיקה "הטיוטה", מעורבותו של מורשה המתו"ס תהווה ליווי חוקתי מתמיד לשלבי הביצוע והוא יכול בכל עת לעדכן את מערך התכנון והביצוע על החידושים בתקנות ולהמליץ על שינויים שיועילו את ההנגשה ויחסכו מהביצוע התאמות עתידיות שיכולים להפוך לדרישה חוקית בשלבים מאוחרים יותר.

בבניינים חדשים החקיקה די שלמה, ושם כבר יש דרישות חוקיות שיש לקיים בתכנון ובביצוע.

להבהרת שלבי הביצוע המהותיים ואבני הדרך להלן דוגמה:
תוכנן בניין ציבורי חדש, רב קומות שהכניסה אליו עם שיפועים מתאימים מתחנת האוטובוס ומהחניה המיוחדת לאנשים עם מוגבלות פיזית, תוכנן כך שלא יהיה צורך ברמפה בדרך הנגישה ובכניסה לבניין, ובו 4 תאי מעלית שתוכננו בהתאם לדרישות הנגישות ואין בו חנייה תת קרקעית.
שלבי הביצוע המהותיים ואבני הדרך בבניין זה יהיו:

  • 1. ביצוע ריצפת קומת הכניסה: בשלב זה יבדוק המורשה אם גובה הרצפה בוצע בהתאם לדרישות התוכנית ושלא יהיה צורך בעתיד לביצוע רמפה בכדי להתגבר על הפרשי גובה שנוצרו עקב ביצוע לקוי, הוא יבדוק גם את הבור המיועד לפיר המעלית אם לא בוצעו כהלכה ושהמידות שלהן ועומקן מתאים לדרשות התכנית כך שלא יהיה צורך בעתית בשינויים ובהתאמות נגישות נוספים – ברגע שיש תכנית למעליות מטיפוס 2, על מפקח הבניין מטעם היזם לבדוק את מידות הבור, כי בדרך כלל בשלב זה כבר הוזמנה מעלית ואוי אם כשתגיע לא תוכל להיות מותקנת.
  • 2. גמר שלד הבניין: בשלב זה ולפני ביצוע עבודות הגמר יבקר המורשה בבנין לפי הצורך ויבדוק את המעברים והפתחים אחרי ביצועם אם הם לא מתאמים לדרישות התכנון ושנלקחו בחשבון הרחבים והחללים החופשים במידותיהם הסופיים אחרי ביצוע החיפויים והאלמנטים השונים, יבדוק גם אם לא בוצעה הכנה מתאימה לאביזרי נגישות מתוכננים שמחייבים הכנה בשלב זה.
  • 3. גמר עבודות "הפיתוח הסביבתי" תחום המגרש ומחוץ לו ולפני הבקשה לטופס אכלוס: בשלב זה יבדוק המורשה אם לא בוצעה עבודת הפיתוח לפי המתוכנן ושהיא כוללת את כול האביזרים והאלמנטים להנגשה, כגון – פסים מובילים, פסים מאתרים, סימון חניה לנכים, שילוט מוביל ושלוטי מידע, מעברים חופשיים ונקיים ממכשולים וכו'.
  • 4. גמר עבודות "הגמר" ולפני הבקשה לטופס אכלוס: בשלב זה יבדוק המורשה מתו"ס את התאמת הנגישות למתוכנן ואת ההתאמות ללקויות השונות, פיזית, ראייתית, שמעתית, קוגניטיבית, נפשית וכו', ושהינם מבוצעות כהלכה ועונות על דרישות החוק והתקנות ובכלל זה תקנות עתידיות שהם בגדר "הטיוטה".

נוכחותו של מורשה המתו"ס בשלב זה עלולה להביא לנגישות טובה יותר ולמזעור טעויות בשלבי הביצוע ובסופו של ביצוע לבנין מונגש כראוי שוויוני ואפקטיבי לשימושם של האנשים עם מוגבלות ולכלל האוכלוסייה.

 

4. בשלב הבקשה לאכלוס (טופס 4) אשור התחברות למערכות ולתשתיות, ותעודת גמר.

בשלב זה מעורבותו של מורשה המתו"ס הינה מעורבות שנדרשת כחוק, כפי שצוין בסעיף 2 "שלב ההיתר למקום ציבורי". צירוף חוות דעתו ואשורו של המורשה מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה שירות כמתחייב בחוק, היא בגדר אשור שהמקום בוצע על פי דרישות התכנון, החוק ,התקנות והתקנים לנגישות הרלבנטיים לסוגו ומהותו של המקום הציבורי נושא ההנגשה, והיא תהווה הצהרה של המורשה מתו"ס שהנו בדק את המקום ושהוא מאשר את אכלוסו ותחילת השימוש בו על ידי אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

בסיכומו של תהליך מעורבותו האקטיבית של מורשה הנגישות מתו"ס בתהליך התכנון והביצוע הם כמתחייב בחוק והן כי נוהל טוב של מתן שירות טוב ויעיל, תביא לביצוע עבודת הנגשה חוקית, תקינה, טובה יעילה, חסכונית ושוויונית ותגרום לשימוש נאות במקום הציבורי נושא ההנגשה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות ולאוכלוסייה בכלל.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר