כל המידע על שימוש חורג

שימוש חורג הוא מושג מתחום התכנון והבנייה, המתאר שימוש במבנה באופן שאינו תואם את התכנית המקורית שאושרה להקמת המבנה. למשל – שימוש בדירת מגורים לצורך משרד, או שימוש במבני תעשייה כחנויות או בתי קפה.


כיצד מגישים בקשה לשימוש חורג?

השלבים הראשונים בהגשת בקשה לשימוש חורג אינם שונים מכל בקשה אחרת להיתר בנייה, אך בעת הגשת הבקשה יש לציין גם את מהות השימוש החורג המבוקש, ואת הנימוקים הנימוקים לבקשה לשימוש חורג. את הבקשה יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית שבה נמצא המבנה המדובר. במקרים מסוימים, יכול מהנדס הוועדה לתת פטור מחלק מהדרישות הרגילות של היתר בנייה, אם מדובר בבקשה לשימוש חורג.


מי מאשר שימוש חורג?

שימוש חורג במבנה יכולה לאשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית שבה נמצא המבנה. את השימוש החורג ניתן לאשר אם הוא לא שונה באופן מהותי מהשימוש המקורי של המבנה, כפי שאושר בהיתר הבנייה שניתן עבורו. עוד לפני הדיון בבקשה לשימוש חורג, מגיש הבקשה מחויב לפרסם את השימוש החורג שהוא מבקש לעשות במבנה, גם בעיתונות (תחת הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובנייה"), וגם באתר האינטרנט של הוועדה או של הרשות המקומית, בעמוד מיוחד תחת הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובנייה". אם הבקשה מוגשת לגבי מבנה הנמצא באזור שבו לפחות עשירית מהתושבים הם דוברי ערבית, חובה לפרסם את המודעה גם בשפה הערבית. בנוסף, יש להציב בחזית הבניין או המגרש שלט שגם הוא מפרט את מהות השימוש החורג המבוקש.


מהם סוגי השימוש החורג שניתן לקבל עבורם היתר?

ישנם שני סוגים של שימוש חורג שהוועדה לתכנון יכולה לאשר:

שימוש חורג מהיתר – שימוש שמותר על פי התכנית שחלה באזור, אך לא נכלל בהיתר הבנייה המקורי. היתר כזה לשימוש חורג יכול להינתן רק לתקופה מוגבלת, ויכול להינתן באופן קבוע.

שימוש חורג מתכנית בניין ערים (תב"ע) – שימוש שונה לחלוטין מזה שנקבע בתכנית החלה במקום, כמו למשל גן ילדים באזור המיועד למבני מגורים. ההיתר במקרה הזה יכול להיות לתקופה מוגבלת בלבד.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר