מדריך הגשת בקשה לרישוי עבור מקווה טהרה, בריכה, קאנטרי ומרכזי ספורט

צו רישוי עסקים משדך לכדי קבוצה אחת את המקוואות, הבריכות, מרכזי הספורט והקאנטרי קלאבים. בכל מקרה הפעלת אחד המקומות הנ"ל מחויבות ברישיון עסק, וחשוב להגיש את הבקשה לרישוי בצורה נכונה על-מנת לייעל את התהליך ולקבל את הרישיון בהקדם האפשרי.


מהם המסמכים אותם יש להגיש עם הבקשה לרישוי מקווה, בריכה או מרכז ספורט?

בקשה לרשיון עסק עבור מקווה טהרה, בריכה, קאנטרי קלאב או מרכז ספורט מוגשת לאגף לרישוי עסקים ברשות המקומית שבשטחה נמצא המקום. אל טופס הבקשה עצמו יש לצרף את המסמכים הבאים:
* תרשים סביבה
* מפה מצבית
* תוכנית הנדסית (חתומה בידי מי שהוסמך לכך ע"י שר הפנים – מהנדס, הנדסאי או אדריכל)
כמו כן תיתכן דרישה למסמכים נוספים בהתאם לאופי העסק הספציפי והפעילות המתוכננת בו.


האם יש לשלם אגרה עבור בקשת רישוי?

כן.
גובה האגרה עבור בקשת רישוי מקווה/ בריכה/ קאנטרי/ מרכז ספורט הוא 318 ₪ (נכון ל-2016).
בחלק מהמקרים ייתכן כי תידרשו לשלם אגרות נוספות (למשל עבור שילוט).
654

מי בוחן בקשה לרישוי עבור בריכות, מרכזי ספורט ומקוואות?

בכל המקרים בקשת רישיון עסק נבחנת ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה, אגף ההנדסה והאגף לרישוי עסקים ברשות המקומית וכן ע"י משרד הבריאות, שתפקידו הוא לוודא כי תנאי התברואה במקום העסק אינם מסכנים את המגיעים אליו. בפרט מתבצעות בדיקות לגבי איכות המים במקוואות ובבריכות.
קבלת רישיון עסק עבור בריכות שחייה – פרט לבריכות המהוות חלק ממתחם אירוח קטן (עד 4 יחידות נופש) – ופארקי מים מחייב קבלת אישור גם ממשטרת ישראל.
עוד כדאי לציין כי מכוני כושר אשר מוחזקים ע"י אגודת ספורט, מוסד חינוכי, בניין משותף או מקום עבודה, ומיועדים אך ורק לקהל הספציפי הרלוונטי (עד 1,000 בני אדם), פטורים מחובת רישוי.


תוך כמה זמן מתקבלת התשובה?

הפעלת מקווה, קאנטרי, בריכה או מרכז ספורט אפשרית רק לאחר שכל גורמי הרישוי הרלוונטיים אישרו את הבקשה.
עפ"י הנהלים העדכניים, מחויב האגף לרישוי עסקים ברשות המקומית לטפל בכל בקשה לרישוי תוך 21 יום. פרק הזמן המוקצב לגורמי הרישוי הרלוונטיים הוא 90 יום.


לכמה זמן תקף רישיון העסק עבור מקוואות ובריכות?

רשיון עסק למקוואות טהרה תקף ל-5 שנים.
רשיון עסק לבריכות, מרכזי ספורט, פארקי מים וקאנטרי קלאבים תקף ל-3 שנים.
בכל מקרה חשוב להקפיד במהלך הפעילות השוטפת על עמידה בתנאי הרישיון, שכן הפרת תנאי כזה או אחר עלולה להוביל לשלילת רישיון העסק ולסנקציות נוספות.


מה אפשר לעשות אם מקבלים תשובה שלילית?

לבעל עסק שבקשתו לרישוי נדחתה ישנן 2 אופציות: ערעור על הסירוב, או תיקון הליקויים שעליהם הצביע גורם הרישוי ובקשה לביצוע ביקורת נוספת בעסק.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר