מהו צו סגירה לעסקים?

צו סגירה לעסקים הוא אחד הכלים הנתונים בידי הרשויות כדי להגן על הציבור ועל הסביבה מפני עסקים המפרים את חוק רישוי עסקים, ובפרט אלה הפועלים ללא רישיון עסק תקף או כאלה שקיבלו רישיון אולם ביקורות שנערכו בהם גילו כי הם אינם מקפידים על מילוי כל התנאים ברישיון.
ישנם שני סוגי צווי סגירה לעסקים – האחד מנהלי והשני שיפוטי. צו סגירה שיפוטי ניתן רק ע"י בתי משפט ולאחר דיון משפטי, ואילו צו סגירה מהסוג הראשון רשאים להוציא בעלי תפקידים שונים, עוד בטרם מתקיים דיון משפטי.


צו סגירה מנהלי

עפ"י סעיף 20 בחוק רישוי עסקים ישנם מספר בעלי תפקידים הרשאים להורות על סגירת עסק, וזאת למשך 30 יום ועוד בטרם בית המשפט נתן על כך את דעתו.
בתום 30 הימים יכול אותו בעל תפקיד להאריך את צו הסגירה המנהלי ל-30 ימים נוספים, וזאת בתנאי שבמהלך החודש הראשון הוגש כתב אישום בגין אותה הפרה של החוק שהובילה לסגירה המנהלית. בכל מקרה לבעל עסק שהוצא כנגדו צו סגירה מנהלי הזכות לערער על כך לבית המשפט, וזה יכול להורות על ביטול צו הסגירה.
בעלי התפקידים הרשאים להורות על סגירת עסק ל-30 או 60 יום הם מפקד משטרת המחוז שבו נמצא העסק, ממונה על הגנת הסביבה, רופא מחוזי, מפקד כבאות מחוזי וכן ראש הרשות המקומית.
חשוב להדגיש כי לא רק פעילות ללא רישיון עסק תקף עלולה להוביל לצו סגירה מנהלי אלא גם אם התבצעה עבירה במקום העסק (למשל אלימות בפאב, מכירת אלכוהול לקטינים וכו'), וכי צעד זה נחשב כחמור מאוד ועל כן ננקט רק כשהנסיבות מחייבות זאת על-מנת לספק לציבור ו/או לסביבה את ההגנה הנדרשת.


צו סגירה שיפוטי

גם בית משפט, כאמור, רשאי להורות על סגירת עסק – בין אם לפרק זמן מסוים ובין אם לצמיתות.
בקשה להוצאת צו סגירה שיפוטי מוגשת ברוב המקרים ע"י הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק, וזאת לאחר שאגף הפיקוח מאתר עסק שפועל ללא רישיון תקף או התנהלות החורגת מהתנאים ברישיון העסק. במקרים אחרים תוגש הבקשה ע"י משטרת ישראל או גופים אחרים.
בית המשפט לוקח בחשבון את מכלול הנסיבות שהובילו לכך – למשל האם בעל העסק עבר על חוק רישוי עסקים גם בעבר, האם העסק פועל זמן רב ללא רישיון וכו'.


הנזקים הנגרמים כתוצאה מצו סגירה וכיצד ניתן להתגונן מפניהם

עסק שנאלץ לסגור שעריו בשל צו סגירה מנהלי או שיפוטי סובל הן מאובדן הכנסות והן מפגיעה של ממש במוניטין שלו שעלולה להוביל לאובדן לקוחות.
על-מנת להימנע מכך יש להקפיד על התנהלות בהתאם לחוק רישוי עסקים, ובמידת הצורך להיעזר באנשי מקצוע בתחום כך שהבקשה לרישיון עסק תאושר בהקדם. אם כבר הוצא צו סגירה כדאי לשכור את שירותיו של עו"ד בעל ניסיון בתחום.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר