מטרות חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, אשר נחקק בשנת 1968, נועד להבטיח כי אף פעילות עסקית, מכל סוג שהוא, לא תהווה סכנה לציבור ולסביבה.
בפרט מתייחסים החוק, והתקנות הרלוונטיות הקשורות אליו, ל-6 נושאים:
* מניעת מפגעים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור – נושא הנמצא באחריותו של משרד הבריאות.
* מניעת פגיעה בסביבה ובעיקר צמצום זיהום האוויר למינימום ההכרחי, מניעת חלחול חומרים מסוכנים לקרקע וכן הבטחת רמות קרינה ורעש שאינן מזיקות – נושאים הנמצאים בטיפולו של המשרד להגנת הסביבה.
* מניעת סכנה לשלום הציבור – נושא הנמצא באחריותן של משטרת ישראל ושל שירותי הכבאות.
* מניעת הידבקות במחלות של בעלי חיים וכן מניעת פגיעה באיכות מקורות המים בשל שימוש לא מבוקר בדשנים, חומרי הדברה ותרופות – נושאים עליהם אמונים משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים.
* הבטחת בטיחותם של העובדים בעסק, לקוחותיו וכן כל מי שנמצא בסביבת העסק – נושא הנמצא באחריותו של משרד הכלכלה.
* קיום התקנות מתחום התכנון והבנייה – נושא שעליו אחראית הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק.


המצב בפועל

מחקר מקיף, שבוצע עבור מנהל השלטון המקומי של משרד הפנים ושממצאיו פורסמו בשנת 2007, גילה כי לאחד מכל 3 עסקים המחויבים ברישיון עסק אין רישיון שכזה, ובסך הכל קרוב ל-40,000 עסקים פעלו למעשה בניגוד לחוק!
אמנם כשני שליש מתוך כל אותם עסקים שפעלו ללא רישיון היו בעיצומו של תהליך לקבלת רישיון עסק כחוק, והיו צפויים להשלים אותו תוך 3 עד 6 חודשים, אולם גם כך אין ספק שמצב שבו אלפי עסקים פועלים ללא רישיון וללא כל כוונה לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת לעמוד בתנאים שמציב חוק רישוי עסקים לטובת כולנו הינו מצב שמעורר דאגה וכן מחשבה לגבי הדרכים בהן יש לפעול על מנת לצמצם את מספר העסקים שעלולים לפגוע בציבור ובסביבה.
הגורמים העיקריים למצב הבעייתי אותם ציינו עורכי המחקר הם:
* אדישות הציבור – שלא דורש לראות רישיון תקף מכל עסק ממנו הוא רוכש מוצרים או שירותים.
* מחויבות נמוכה מדי של חלק מגורמי הרישוי ובפרט הרשויות המקומיות – בין אם בשל היעדר מודעות ובין אם בשל אינטרסים שונים.
* אכיפה לא רחבה דיה – כך שבעלי עסקים רבים לא חוששים מפני ההשלכות של אי כיבוד החוק החשוב.
* תהליך רישוי עסקים מסורבל, ממושך יתר על המידה ולא נגיש – חשוב להדגיש כי מאז בוצעה רפורמה בכל נושא רישוי העסקים בארץ כך שכיום לכל בעל עסק קל יותר לדעת בדיוק מהן הדרישות שמעמידים בפניו גורמי הרישוי השונים וכיצד עליו להיערך על-מנת לקבל רשיון עסק. בנוסף נקבעו תקנות שונות לגבי לוח הזמנים של תהליך קבלת רישיון עסק כך שכיום, עושה רושם, הסיבה העיקרית הינה יחסו של הציבור הרחב לחוק, ובפרט חוסר המודעות לסכנות הטמונות בעסק הפועל ללא רשיון עסק.
אנחנו באביב ברישוי נעזור לך לתכנן את המקום כדי שיעמוד בכל התקנות הקשורות לחוק רישוי עסקים.
חייג עכשיו לייעוץ בנושא 050-8092338

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר