מילון רישוי עסקים

מושגים שכל עסק חייב להכיר בטרם התחלת הליך רישוי עסקים:


רישיון עסק

אישור המונפק ע"י אגף רישוי עסקים ברשות המקומית שבשטחה פועל העסק, ואשר בלעדיו אסור לעסקים טעוני רישוי לפעול. ישנם מקרים בהם רשיון העסק ניתן לצמיתות ומקרים בהם הוא מוגבל לשנה, 3 שנים או 5 שנים.


עסק טעון רישוי

עסקים אשר עפ"י צו רישוי עסקים חייבים ברשיון עסק לשם פעילותם. רשימת סוגי עסקים אלה משתנה מעת לעת וכך למשל במסגרת הרפורמה האחרונה בתהליכי רישוי עסקים, שנכנסה לתוקף בסוף 2013, בוטלה חובת הרישוי ממספר סוגי עסקים בעוד קבוצות אחרות הפכו לטעונות רישוי.


היתר זמני

היתר הניתן לעסק ומאפשר לו לפעול עוד בטרם קיבל רשיון עסק, וזאת על מנת שיוכל להיערך ולהשלים את כל הדרישות של כלל גורמי הרישוי תוך כדי פעילות. תוקפו של היתר זמני לא יעלה על שנה אחת.


היתר שימוש חורג

היתר אותו חייב בעל עסק לקבל אם ברצונו להקים סוג עסק שאינו מתאים לשימושים המותרים באותו מקום עפ"י התב"ע (תוכנית בניין עיר) – למשל, הקמת גן ילדים באזור המיועד למגורים בלבד.
בחלק מהמקרים היתר שימוש חורג אינו מוגבל בזמן ובמקרים אחרים הוא ניתן לתקופה קצובה מראש.


גורמי רישוי

הגורמים השונים שבוחנים בקשה לרישיון עסק (שבכל מקרה מוגשת לאגף הרישוי של הרשות המקומית בשטחה ממוקם העסק). ביניהם: משרד הבריאות, משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל וגופים שונים במסגרת הרשות המקומית (כיבוי אש, וטרינר עירוני, מחלקת מבנים לשימור ועוד). לא כל עסק חייב אישור מכל גורמי הרישוי, ועל מנת לדעת מראש מיהם גורמי הרישוי הרלוונטיים לכל סוג עסק בכל רשות מקומית ומהם התנאים לקבלת רישיון עסק כדאי להגיש בקשה למידע מקדמי.


מידע מקדמי

בקשה למידע מקדמי מוגשת לאגף הרישוי ברשות המקומית, וזאת על מנת לקבל מידע מפורט בנוגע לגורמי הרישוי שידונו בבקשה לרשיון עסק. גם אל גורמי הרישוי ניתן לפנות בבקשה למידע מוקדם על מנת לדעת מהם התנאים שהם מציבים, ולהיערך בהתאם מבחינת הקמת העסק.


תנאים ברישיון

תנאים הנכללים בתוך רישיון העסק ומחייבים את העסק לפעול לפיהם לאורך כל תקופת הפעילות. הפרת תנאי ברישיון עלולה להוביל לשלילתו של רשיון העסק ולעונשים נוספים כקבוע בחוק.

לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר