סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי

במסגרת הליך רישוי עסקים, עליו אמון אגף רישוי ברשות המקומית שבשטחה מתנהל אותו עסק שמבקש רשיון, ניתן לקבל 2 סוגי רשיונות: היתר זמני ורישיון עסק – כשמבחינת רשיון עסק ישנה חלוקה למספר תת קטגוריות.


היתר זמני

תכליתו של היתר זמני היא לאפשר לעסקים שעדיין לא השלימו את כלל הדרישות שהציבו גופי הרישוי השונים, ועדיין אינם עומדים בכל התנאים לרישיון עסק, בכל זאת להתחיל לפעול כדי "לעמוד על הרגליים" ולהשלים את הדרישות והעמידה בתנאים תוך כדי פעילות שוטפת.

חשוב להדגיש כי היתר זמני ניתן ללא יותר משנה אחת, וכי גם במסגרת היתר זמני ישנם תנאים שעליהם בעל העסק חייב להקפיד כבר מהיום הראשון של הפעילות.

אם לאחר שנה עומד העסק בכל התנאים שהציבו כל גופי הרישוי הרלוונטיים מבחינתו, הרי שהוא יקבל רישיון עסק.


רישיון עסק – זמני, תקופתי או לצמיתות

כאמור ישנם מספר סוגים של רשיון עסק, כשההבחנה ביניהם היא על פי פרק הזמן בו תקף הרישיון.

ראשית ישנו רשיון עסק זמני, שאסור להתבלבל בינו לבין היתר זמני. בחלק מהמקרים מדובר ברישיון "זמני מטבעו" שכן הוא ניתן לעסק שפועל לזמן מוגבל בלבד (לדוגמה קרקס).

רשיון עסק תקופתי ניתן עסק שנמצא עומד בכל התנאים של כל גורמי הרישוי, והוא תקף לפרק זמן שנה, שלוש שנים או חמש שנים. פרק הזמן נקבע בהתאם לסוג העסק, ובתום התקופה על העסק לחדש את הרישיון, כשבאופן טבעי יש להתחיל את הליך הרישוי מספר חודשים בטרם פוקע הרישיון.

רישיון עסק לצמיתות כשמו כן הוא – הוא ניתן ללא כל מגבלת זמן, אם כי חשוב להדגיש ששינויים מהותיים בעסק מחייבים בקשה מחודשת לרישיון, וכן שהפרת תנאים ברישיון מצד העסק מובילה להליך שימוע (באגף הרישוי של הרשות המקומית) שעלול להסתיים בשלילת הרישיון.

אגב, אם הרישיון שברשות העסק אובד או מושחת מסיבה כלשהי, ניתן לבקש עותק חדש – הדבר כרוך בתשלום אגרה בגובה מחצית מאגרת בקשת רשיון עסק חדש.


עסק עם היתר לשימוש חורג

עסק הפועל מכוח היתר לשימוש חורג יוכל לקבל רשיון עסק – אבל כזה שתוקפו מוגבל לכל היותר ע"י פרק הזמן שבו תקף ההיתר לשימוש חורג.

לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר