רישוי עסקים – שאלות ותשובות נפוצות

רישוי עסקים – שאלות ותשובות נפוצות

לפנייך מספר שאלות ותשובות שכיחות שעולות מלקוחותינו ויכולות לעזור לך בפנייתך

ישנם עסקים המוגדרים כטעוני רישוי ועבורם חובה לקבל רישיון עסק, וישנם עסקים הפטורים מחובה זו.
רשימת סוגי העסקים החייבים ברישיון מפורטים בצו הנמצא בפרסומי משרד הפנים, ומחולקים לעשר קטגוריות, ובהן, בין השאר, בריאות, רוקחות, קוסמטיקה; עינוג ציבורי,נופש וספורט; ומזון.
את הצו אפשר למצוא באתר משרד הפנים וכן ניתן להתייעץ עם חברות המתמחות בסיוע לבתי עסק בתהליך הוצאת רישיון.
יש לפנות אל הרשות לרישוי עסקים של הרשות המקומית שבתחומה אמור לפעול העסק.
יחידות הרישוי של הרשויות המקומיות מספקות למבקשים מידע מוקדם, הכולל פירוט של כל האישורים הנדרשים לשם הפעלת העסק הספציפי שלכם (כולל דרישות ייחודיות דוגמת היתר לילה); הנחיות להכנת תוכנית עסק הנדרשת לשם קבלת הרישיון; תשובה לשאלה האם ישנו צורך באישור שימוש חורג או קבלת היתר בנייה; אזהרה בדבר בעיות צפויות (מחסור בחנייה, תלונות שכנים וכו') ובעצם את כל מה שצריך לדעת כדי להגיש בקשה לרישיון עסק.
בנוסף, ניתן לפנות אל הגופים שונים שנדרשים גם הם לאשר את הוצאת הרישיון עבור העסק שלכם, ובהם משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה,משרד התמ"ת, משטרת ישראל ושירותי הכבאות, ולבקש מהם חוות דעת מקדמית על מנת לדעת האם צפויות בעיות כלשהן בהנפקת הרישיון.
כן. הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה, שגובהה נקבע על ידי משרד הפנים.
יש להגיש, בין השאר, תוכנית הנדסית של העסק חתומה ע"י איש מקצוע בתחום ותרשים של סביבת העסק. הרשימה המלאה של המסמכים אותם יש לכלול בבקשה מפורטת במידע המקדמי אותו תקבלו מהיחידה לרישוי עסקים.
עם כניסתה לתוקף של הרפורמה המקיפה לגבי רישוי עסקים, בנובמבר 2013, יוכלו חלק מבתי העסק – בהתאם לפירוט המופיע בצו רישוי עסקים – לפנות למסלול היתר מזורז ולזכות תוך 21 יום בלבד ברישיון לשנה (כשבמידה והעסק יימצא כעומד בכל תנאי הרישוי, תוקפו של הרישיון, כמובן, יוארך).
בשאר המקרים, הגופים האמורים לאשר את הבקשה מחויבים להשיב תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה, כשבמקרים מיוחדים יוארך פרק זמן זה ל- 90 יום.
כן, אך רק אם ניתן היתר זמני. היתר זמני מאפשר את הפעלת העסק למשך פרק זמן של עד שנה עוד בטרם ניתן הרישיון עצמו.
ישנם מספר סוגי רישיונות: רישיון זמני, הניתן לעסקים שמלכתחילה פרק הזמן בו הם מיועדים לפעול תחום בזמן; רישיון תקופתי, שניתן לשנה אחת, שלוש שנים או חמש שנים (ובכל מקרה, חידוש רישיון עסק שכזה הוא באחריות הרשות המקומית, שצריכה להתחיל בתהליך הרישוי מחדש עד 90 יום לפני מועד פקיעת הרישיון); ורישיון לצמיתות.
כל שינוי במבנה שבו פועל העסק, בבעלות עליו ובאופי פעילותו מחייב פנייה לחידוש רישיון העסק.
חריגה מתנאי הרישיון עלולה להסתיים באובדנו – זאת לאחר תהליך שימוע ברשות המקומית.