רישיון עסק להפעלת קייטנות

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 7.8 א, ב
משויך לקבוצה מס': קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

 
תיאור העסק הטעון רישוי:

במהלך שנת הלימודים זוכים הילדים לפרקי זמן ממושכים של חופשה, בסוכות, חנוכה ופסח מדובר בחופשה של כשבוע ימים, אך בחופש הגדול מקבלים הילדים מנת חופש גדושה בת חודשיים שלמים. בימי החופשה הללו מבקשים ההורים למצוא סידור הולם וחוויתי לילדיהם, הקייטנות הן פתרון נהדר.
מכיוון שמדובר בילדים האחריות היא רבה ולכן חשוב מאד לדאוג לכך שהקייטנות פועלות על פי חוק, לצד כל התקנות הנדרשות. לשם כך הוכנסו הקייטנות תחת חסות הרשות המקומית המחייבת אותן על פי חוק ברישיון עסק.


תהליך קבלת רישיון העסק:

  1. על מנת לקבל רישיון עסק להפעלת קייטנה עליכם לעבור מספר שלבים, בכל אחד מהם תידרשו לתנאים ותקנות של גורמי רישוי רבים. התחילו את התהליך במחלקת רישוי העסקים של הרשות המקומית. שם תקבלו מנציג המחלקה את המידע הדרוש לכם להמשך טיפול בבקשה.
  2. בשלב הבא פנו אל גורמי הרישוי המחייבים אתכם באישור לקבלת רישיון עסק לקייטנה, והם:


גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד הבריאות – חובה
גורם חיקוק אחר: אין
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון (ע"פ שנים): שנה בלבד.

  1. לאחר שני השלבים הללו יהיה עליכם להביא מספר מסמכים נוספים ולהציגם במקביל לפתיחת תיק הרישוי.
  2. המתינו לקבלת התוצאות. במידה ונדחתה בקשתכם לרישוי העסק יהיה עליכם לתקן את הליקויים ולהגיש את הבקשה בשנית. וכן הלאה עד לביצוע כל הנדרש מבחינת החוק לפתיחת העסק.


הנחיות מיוחדות לפתיחת קייטנות בזמני חופשה

הקייטנות היחידות שאינן זקוקות לרישיון הן קייטנות שמספר הילדים בהם אינו עולה על 11, וכי מספר הימים שפועלת הקייטנה הוא יומיים בלבד. כל יתר הקייטנות מחוייבות בהנפקת רשיון עסק, זאת על פי חוק הרישוי 1968 ועד ימינו. גם הרפורמה החדשה שנעשתה ברשימות החייבים ברישיון עסק לא פתרה את מנהלי הקייטנה מהצטיידות ברישיון, זאת על מנת לשמור כמובן על בטחונם של הילדים.


הגורמים המעורבים בהליך הרישוי

על מנת להנפיק את רישיון העסק עבור קייטנה יש לדאוג לאישורם של הגופים הבאים: מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, משרד החינוך שתפקידו לפקח על התכנים המועברים בקייטנה, מחלקת כיבוי אש הדואגת לבטחונם הפיזי של הילדים, ומשרד הבריאות המוודא כי האוכל המוגש לילדים בימות הקייטנה ראוי ובטוח.
לאחר הטיפול באישורים הנ"ל יוכלו לשוב מנהלי הקייטנה אל מחלקת רישוי העסקים בעיר, לשלם את האגרה ולהגיש את הבקשה לרישוי. בהנחה וכל הטפסים שיגישו טופלו כראוי לא תהיה הסתייגות של הוועדה להעניק לקייטנה רישיון.


גני ילדים

גני ילדים אינם חייבים בהנפקת רישיון עסק. החוק אמנם פותר אותם מן הצורך ברישיון אך מחייב אותם לעמוד במגוון תקנות הנוגעות למבנה העסק ובעיקר בכל הנוגע לשימוש חורג במבנה. זאת משום שמרבית הגנים הפרטיים אינם ממוקמים במבנים שייעודם מראש הינו גן ילדים אלא מבנים פרטיים או ציבוריים בעלי ייעוד ראשוני אחר. לפיכך יש לטפל בכל הנוגע לאישור שימוש חורג טרם פתיחת הגן והפעלתו.


אישור שימוש חורג

במידה וישנו ספק לגבי ייעודו המקורי של מבנה כלשהו יש להעביר את הנושא לבדיקה במחלקה לביקורת תוכניות ושימושים חורגים המתכנסת ברשות המקומית ובודקת בקשות שונות הנוגעות לאישור שימושים שונים במבנה קיים, שימושים שאינם ייעודו המקורי של המבנה.
בהנחה ואכן ייעודו של המבנה אינו מאפשר פתיחת גן ילדים יהיה על בעל העסק להגיש בקשה לשימוש חורג, בקשה זו תועבר אל הוועדה לשימושים חורגים באגף הרישוי של הרשות המקומית. אל הבקשה יש לצרף מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס לשינוי הגדרות ייעודו של המבנה. במקביל יש לדאוג למספר פרסומים שמטרתם להסיר התנגדויות באם אלו קיימות.
והיה ולא היו התנגדויות כלל וועדת המשנה לתכנון ובנייה תאשר את הבקשה יהיה על בעל העסק לגשת ולשלם אגרות שונות על מנת להשלים את תהליך אישור השימוש החורג במבנה.

מבנה הגן וסביבותיו, ציוד ותכולה, בטיחות ובטחון

כל אלו הם ללא ספק נדבכים חשובים ביותר בניהול גן, הרשות המקומית על אף שאינה דורשת רישיון עסק אינה פותרת את בעליו משמירה על בטחונם של הילדים ולכן היא אוכפת את התקנות השונות לא באמצעות רישוי עסק אלא באמצעי פיקוח אחרים. למשל ניידות סיור של השיטור הקהילתי בעיר, מאבטחים, התקנת אמצעים כגון גדר ושער ננעל מבפנים ומבחוץ, תקנות ברורות לגבי תקינות ציוד ותווי תקן שונים ועוד.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר