רישיון עסק לחנות חיות, מזון חיות

מס' סידורי ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 3.2 א

משוייך לקבוצה מס': קבוצה 3 חקלאות, בעלי חיים

חנות חיות היא אחד מסוגי העסקים הזקוקים לרשיון עסק לשם פעילותם. חנויות אלה לא מושפעות מהרפורמה שהתרחשה בתחום הרישוי (הרפורמה אשר נכנסה לתוקף ב- 5.11.13) והדרישה העיקרית מהן היא להעניק לבעלי החיים המוחזקים על ידן תנאי מחיה נאותים.

כמו כל עסק אחר, הבקשה לרישיון מוגשת לאגף רישוי עסקים של הרשות המקומית שבשטחה מיועדת לשכון החנות (או שכבר שוכנת, כשמדובר בחידוש רישיון עסק), וכמו כל עסק הקשור לבעלי חיים או לצמחים, גם חנות חיות חייבת אישור ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

עוד כדאי לדעת שעל פי החוק החזקת בעלי חיים בתנאים ירודים מהווה עבירה פלילית, ולנוכח ההתעוררות המשמעותית של המודעות לגבי זכויותיהם השונות של בעלי החיים, אי הקפדה על מתן תנאי מחיה נאותים עלולה להוביל לענישה חמורה ולא רק לשלילתו של רישיון העסק.


מהם תנאי המחיה המינימליים אותם מחויבת חנות חיות להעניק לבעלי החיים
?

הרף המינימלי של חיים בתוך חנות חיות הוא הגנה מהטרדות, אוורור נאות, תנאי תאורה בהתאם למאפייני כל בעל חיים וגישה חופשית למים באיכות שתייה. כמו כן חובה להבטיח מזון בכמות מספקת לכל בעל חיים, בהתאם להרגליו ולצרכיו.

דרישה נוספת היא הקפדה על כך שכל הכלובים יהיו בטיחותיים לחלוטין, נקיים, וכן יש לדאוג למקומות בהם יכולים בעלי החיים להסתתר ו/או להתחפר (בהתאם לסוג בעל החיים). עופות המוחזקים בחנות לממכר בעלי חיים זכאים למוט עמידה ולאפשרות לפרוש את כנפיהם ברווחה. לדו חיים יש לדאוג הן לקרקע והן למים.

בנוסף חל איסור להחזיק יחד באותו מתחם בעלי חיים שעלולים לפגוע זה בזה, ויש לאפשר לכל בעל חיים גישה אל כל המשאבים להם הוא זקוק מבלי שייאלץ להתעמת עבורם או להתחרות עליהם עם בעלי חיים אחרים. במסגרת זאת ישנה דרישה ספציפית לשטח מחיה מינימלית, בהתאם לחישובים המפורטים בתקנות (לרבות מידותיו של כל כלוב, מספר בעלי חיים שיש להחזיק יחד בכל מתקן ועוד).


טיפול רפואי

חובה לספק, ובתוך פרק זמן סביר, טיפול נאות לכל בעל חיים חולה ובפרט להביאם לווטרינר מוסמך (פרט לדגים). אחת לחודש יש לבצע בדיקה וטרינרית שוטפת של כל בעלי החיים המוחזקים בחנות. בדיקה זו תתבצע על ידי וטרינר מוסמך בלבד ולא על ידי איש שאינו בעל מקצוע.


תנאי מחיה לבעלי חיים ספציפיים

בנוסף קובעות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), שנכנסו לתוקף בשנת 2009 ושאכיפתן נמסרה לידי משרד החקלאות והמשטרה, כיצד יש לטפל בבעלי חיים ספציפיים, וכך למשל יש להוציא כלבים לטיול לפחות פעמיים ביום.

עוד תנאי הוא אי החזקת גורי כלבים, חתולים וחמוסים בני פחות מ- 60 יום, ובאופן כללי אסור להפריד גור שעדיין יונק מאמו עד שהוא נגמל מכך באופן טבעי.


תהליך קבלת רישיון עסק

  1. תיאום פגישה באגף הרישוי ברשות המקומית ובקשה לקבלת מידע מקדמי – בקשה זו מוגשת לאגף הרישוי ברשות המקומית שבתחומה עתיד לפעול העסק.
  2. פנייה לכל אותם גורמי רישוי רלוונטיים לרישיון עסק עבור חנות חיות.

 
גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד הבריאות  – חובה
משרד החקלאות וטרינר  – חובה
גורם חיקוק אחר: תקנון מחלות בע"ח, התשכ"ט 1969.
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון (ע"פ שנים): משתנה.

  1. יצירת תכנית עסק שעומדת בדרישות ובהנחיות של כל גורמי הרישוי – הן במשרדי הממשלה והן במסגרת הרשות המקומית. תיאום ותכנון אזורי המחייה של בעלי החיים בהתאם לדרישות הוטרינר הראשי ודרישות משרד החקלאות ומשרד הבריאות.
  2. אם מתקבלת תשובה חיובית מכל גורמי הרישוי, מקבל העסק רישיון עסק וזאת לפרק הזמן הקבוע בצו רישוי עסקים. תשובה שלילית מאחד מגורמי הרישוי מחייבת תיקון הליקויים.

לנוכח המורכבות של הקמת עסק העוסק בבעלי חיים והדרישות המחמירות של גורמי הרישוי השונים, מומלץ בחום לעבור את התהליך מראשיתו ועד סופו עם "אביב ברישוי" – בעזרת הידע הרב והניסיון הרחב שלנו תוכלו לקבל רישיון עסק במהירות וללא הוצאות מיותרות ומכבידות.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר