רישיון עסק למחסנים, מחסן, שטחי מסחר, חנויות

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 6.1

משוייך לקבוצה מס': קבוצה 6 – מסחר ושונות


תיאור העסק הטעון ברישוי:

מחסנים הם בין סוג העסקים שהרפורמה החדשה בכל הקשור לרישוי רלוונטית לגביהם. על פי העדכון לצו רישוי עסקים (שנכנס לתוקף ב- 5.11.2013) המחסנים החייבים ברשיון עסק לשם פעילותם מוגדרים כמקומות המיועדים לאחסנה, ששטחם הוא 50 מ"ר או יותר, בין אם מקורים ובין אם לא מקורים – פרט למחסנים הצמודים לחנות קמעונאית ושכל תכליתם היא לאפשר את פעילותה של אותה חנות ספציפית. בנוסף יש להדגיש כי עבור מחסנים המתאימים להגדרת פריט אחר בצו רישוי עסקים, הליך הוצאת הרישיון הוא בהתאם לתנאים של אותו פריט.


רישוי מחסנים על פי נוהלי המכס

על פי פקודת המכס ותקנות המכס, בנוסף לרישיון עסק על כל מחסן לקבל אישור מגובה המכס, שמבצע שורה של בדיקות רלוונטיות כדי לבחון האם המחסן אכן עומד בתנאים הנדרשים ממנו. בין הבדיקות:

* התאמה של המחסן לאופי הפריטים שעתידים להיות מאוחסנים בו

* התאמת מנהל המחסן המיועד לניהול מחסן, וזאת על סמך כישוריו הרלוונטיים וכן היעדר רישום פלילי (גם למנהל המחסן וגם למגיש הבקשה)

* היעדר חובות עבר

בנוסף על מגיש הבקשה לצרף תשריט המציג במדויק את מיקום המחסן, סביבתו, דרכי הגישה אליו, מידות המחסן וחלוקת שטחי האחסון בו. תשריט זה חייב להיות חתום על ידי מהנדס מוסמך כחוק.

מסמכים נוספים אותם חובה להמציא לגובה המכס הם אישור על ביטוח תכולת המחסן כנגד פריצות, או לחילופין ערבות בנקאית שגובהה נקבע על פי ערך התכולה, וכן התחייבות אוטונומית לשיפוי.

יודגש כי קבלת רשיון עסק היא תנאי מוקדם לקבלת אישור גובה המכס, וכי אישור זה ניתן עד לסוף השנה הקלנדרית בה הוגשה הבקשה (כלומר אם לדוגמה הוגשה הבקשה באפריל 2015, האישור יהיה תקף עד 31.12.2015, וכמובן שיש לחדשו לאחר פקיעתו, או במקרה שחלים שינויים כלשהם במחסן).


הליך קבלת הרישיון

  1. רישיון עסק למחסנים מונפק על ידי האגף לרישוי עסקים של הרשות המקומית שבשטחה ממוקם המחסן. בהנחה ואתם פותחים מחסן בתל אביב, עליכם לגשת אל בניין העירייה, אל מחלקת רישוי העסקים של תל אביב. רשויות מקומיות מפעילות מחלקות אלו בהתאם לצורך ובכתובות שונות – מומלץ ליצור קשר טלפוני דרך אתר האינטרנט של הרשות.
    2. על פי צו רישוי עסקים אין גורמי רישוי למחסנים, אולם כמובן שהרשות המקומית יכולה להציב תנאים כאלה ואחרים לכל מחסן ומחסן, ובפרט ישנה חובת קיום היתר בנייה מתאים – כלומר שהמבנה בו מיועד לשכון המחסן אכן מתאים לשימוש של אחסון פריטים. במידה ואין, ניתן להגיש בקשה לאישור שימוש חורג, אולם יודגש כי הרשות המקומית אינה מחויבת כמובן לאשר בקשה שכזו, ייתכנו התנגדויות לה מצד השכנים וכן ייתכן כי יידרש תשלום היטל השבחה במידה והבקשה כן תאושר. סעיפים אלו מומלץ לבדוק טרם הקמתו או שכירתו של מבנה כלשהו. את הבדיקה יש לערוך מול נציג שירות במחלקת הרישוי.
    גורמי רישוי – אין.
    3. לאחר שבדקתם את התנאים במחלקת הרישוי המקומית יהיה עליכם להגיש בקשה לרישוי בצירוף המסמכים הדרושים כפי שפורט לכם בפגישה במחלקת הרישוי ברשות המקומית. לאחר הגשת הבקשה תיאלצו להמתין כ- 30 יום עד לקבלת תוצאות הוועדה. בהנחה ותתגלה תקלה כלשהי בניירת שהעברתם או בבקשה שלכם תיאלצו לבצע תיקונים והתאמות ולהגישם שנית.
    4. במידה והכל הוגש כראוי תוכלו לקבל רישיון עסק ולהפעיל את המחסן שלכם.

על מנת למנוע תקלות, בעיות או עיכובים בקבלת רישיון העסק שלכם פשוט חייגו כעת לאביב ברישוי ואנו נשמח לעמוד לרשותכם, לקצר את התהליכים בדרך ולהשיג עבורכם רישיון עסק.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר