רישיון עסק למטבח תעשייתי / מטבח מוסדי - אביב ברישוי

by אביב ברישוי
8 שנים ago
1198 Views

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 4.2

משוייך לקבוצה מס': קבוצה 4 – מזון

 

תיאור העסק הטעון רישוי:
הפתגם "סוף מעשה במחשבה תחילה" מדוייק ורלוונטי מאד בפרט כשניצבים בפני פתיחת עסק חדש, שכן תכנון לקוי או שגוי עלול לעלות ביוקר. על אחת כמה וכמה נכונה האמרה של חז"ל כשמתכננים מטבח מוסדי מפני שהקמתו של מטבח שכזה הינה מלאכה מורכבת שבין השאר דורשת אישורים מרשויות שונות – ואי מתן תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט בשלב התכנון יגבה מחיר יקר בשלב הביצוע ועלול אף לסכל את האפשרות להקים עסק פעיל ומשגשג.
על פי החוק אגב, מטבח מוסדי מוגדר כמקום שבו מתבצעות פעולות הכנת מזון על מנת להגישו לציבור הרחב. מטבח שכזה עשוי להיות מטבח תעשייתי, כלומר כזה המתאפיין בהיקפי פעילות נרחבים מאוד, או מצומצם יחסית (למשל בפאב צנוע) אולם גם כשמדובר במטבח קטן עדיין הוא מוסדי וחייב בהיתרים מתאימים.

  • הפרטים בנוגע להליך הרישוי עבור מטבח מוסדי משתנים בהתאם לפעילותו, על מנת לקבל מידע על גורמי הרישוי בהם כל מטבח מסוג זה מחוייב אליהם יש לפנות אל טבלת הרישוי בסעיף 4.6 ולבדוק לאיזה מטבח משתייך בית העסק שלכם.

למה חשוב לשכור את שירותיה של חברה בתחום הרישוי ולא "רק" אדריכל?
אדריכל עשוי להיות מצויד בניסיון מסוים לגבי תכנון מטבחים מוסדיים אולם עדיין אין באמתחתו את הבקיאות המעמיקה בכל הקשור לרישוי מטבחים שכאלה. גם האדריכל המוכשר ביותר, שיתכנן את המטבח הפונקציונלי ביותר (לרוב כחלק מכל העסק בכללותו, ובהחלט ייתכן כי הוא יתכנן עסק רב רושם במיוחד), עדיין עלול ליפול במהמורות שונות של חוק רישוי עסקים, מה גם שבכל הנוגע למטבחים תעשייתיים / מוסדיים החוק מותיר לא מעט מקום לפרשנות, ועל כן לאנשי מקצוע בתחום ישנו יתרון גדול בדרך לקבלת האישורים.

בנוסף יש לדעת כי דרישות החוק משתנות בהתאם למטרת הקמתו של המטבח המוסדי, וכי ישנם הבדלים בין מטבח שמספק מזון לחדר אוכל של מפעל גדול לבין מטבח של מסעדה, בין שני אלה לבין מטבח של חברת קייטרינג, ובין כל הנ"ל למטבח תעשייתי של פאב או בית קפה. בקיצור, על מנת שהמטבח יקבל את ההיתרים הנדרשים לפעילותו ישנו צורך בהתמחות בתחום רישוי העסקים וכן בידע נרחב במיוחד בכל הנוגע לרישוי מטבחים תעשייתיים.

תכנון תברואתי נאות
דגש מיוחד בעת תכנון מטבח מוסדי יש לשים על הפן התברואתי, הן בשל ההקפדה של הרשויות השונות על נושא זה, הן בשל העובדה שמטבח שלא מוקדשת בו תשומת לב רבה לנושא התברואה לא יזכה ברישיון העסק המיוחל והן בשל הסיבה הפשוטה שמי שמפעיל מטבח מוסדי מן הסתם לא רוצה לסכן את בריאות הציבור.

בין השאר יש להקפיד ולהפריד בין מזון מבושל לבין מזון גולמי, לוודא כי פריטי הציוד הנמצאים במטבח ושבאים במגע עם מיני מזון שונים אינם מכילים קדמיום, עופרת או נחושת (או חומרים רעילים אחרים) וישנן עוד מגבלות לגבי ציוד המטבח.

בטיחות
נושאים נוספים הנבחנים תוך כדי תהליך הרישוי נוגעים לבטיחות, שהרי מטבח מוסדי מטבעו הוא מקום בו ישנה אש גלויה, שמן ועוד מרכיבים שעלולים לגרום לנזק אם מתנהלים איתם באופן לא זהיר.
הרשות הארצית לכבאות והצלה היא זו שבוחנת את המטבחים המוסדיים מבחינתם עמידתם בתקנים הרלוונטיים לתכנון ולציוד המיועד לאיתור אש וכיבויה ומאשרת אותם, ובנוסף בחלק מהמקרים נדרש גם אישור של המשרד להגנת הסביבה.

דרישות לדוגמה ממטבח של חברת קייטרינג
החוק בפני מטבח מוסדי של חברת קייטרינג דרישות רבות, וביניהן, לדוגמה:
* ריצוף שלם ללא מרווחים, שקעים או חיפויים
* הקירות החיצוניים חייבים להיות מורכבים מלבנים או מבטון
* הצנרת חייבת להיות חבויה
* על התאורה להיות חזקה דיה, וכן מוגנת מפני נזקים שונים
* יש לאטום ולרשת את הדלתות ואת החלונות
* יש להצטייד בבורות הפרדת שומן (על מנת שהשומנים לא יגיעו אל הביוב ויסתמו אותו).

לשיתוף המאמר