רישיון עסק למכון כושר ורישיון עסק למגרש ספורט

רישיון עסק למכון כושר ורישיון עסק למגרש ספורט

מכוני הכושר נחשבים לעסקים פופולריים ומצליחים בישראל. הם מעניקים שירות לאלפי אנשים המגיעים להתאמן על בסיס קבוע במכשירי הכושר המקצועיים הפרוסים במקום. על פי חוק רישוי העסקים בישראל מחוייבים מכוני הכושר בהנפקת רישיון עסק. חובתם של מכוני הכושר ברישיון נשמרה גם לאחר ביצוע רפורמת הרישוי והפירוט המחודש של רשימת העסקים המחוייבים ברישוי (2014).

הגדרת חוק הרישוי לעניין מכוני כושר בישראל

כל מכון כושר בו מתקיימת פעילות ספורטיבית ציבורית מחוייב בהליך רשיון עסק. היוצאים מן הכלל הם מכוני הכושר הבאים:

  1. מכון המופעל על ידי ארגון או אגודת ספורט כלשהי ומעניק שירותי אימון לספורטאים בלבד ולא לקהל הרחב.
  2. מכון כושר המופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד השכלה גבוהה ומשמש את ציבור התלמידים הלומדים במקום דרך קבע ואינו פתוח לקהל הרחב.
  3. מכון כושר הממוקם ושייך לבית משותף ומספק שירותי אימון עבור קבוצה שאינה עולה על 1000 איש. הם דיירי המקום או עובדי המקום ואינו פתוח לקהל הרחב.

תנאים לקבלת רישיון עסק עבור מכון כושר ע"פ חוק הרישוי:

מיקום – על חדר הכושר להיות ממוקם במקום המתאים לפעילות ציבורית מסוג זה. מקום בו אין חשש לפגיעה בציבור או בשכנות הטובה כבכל עסק אחר המייצר תנועת אנשים בשעות שאינן סבירות.

הצבת מכשירים – מכשירי הכושר חייבים להיות מפוזרים וממוקמים בחלל מכון הכושר במרווחים המתאימים לתקנות המפורסמות בחוק הרישוי זאת בצורה המאפשרת פעילות ספורטיבית תקינה ואימון ללא חשש לפגיעה בשל סמיכות מכשירים.

הוראות בשפה העברית, ערבית, אנגלית – על כל מכשיר חייבות להופיע הוראות הפעלה ברורות ופשוטות בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. במידה וקהל היעד הגדול במכון הכושר דובר שפה נוספת מומלץ לציין את הוראות ההפעלה גם בשפה זו.

נוכחות מדריך בכל שעות הפעילות חובה – בכל השעות בהן מכון הכושר מקבל קהל חובה כי במקום ינכח מדריך מוסמך לאימון. במידה ואין מדריך במקום אין להפעיל את מכון הכושר.

ביטוח ללקוחות המכון – על הנהלת המקום לדאוג לרווחתם של ציבור הלקוחות המשתמשים במתקני המכון ולבטח אותם באמצעות חברת ביטוח רשמית. את דמי הביטוח ניתן לשכלל במחיר המנוי.


רישיון עסק למגרש ספורט

​מתקני ספורט (למעט מתקן הממוקם בתוך שטח של מוסד לימודי כגון בתי ספר או אוניברסיטאות) לרבות מגרשי ספורט מחוייבים ברישיון. רישיון עסק למגרש ספורט מוענק על ידי הרשות המקומית זאת באמצעות אישור מיוחד הניתן לרשות זו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

רישיון העסק עבור מגרש ספורט מתחדש מדי שנה. הבקשה מוגשת כ-3 חודשים טרם פקיעת הרישיון הקודם, בדרך כלל בחודש אוגוסט לקראת פתיחת עונת הספורט הבאה אל מחלקת רישווי עסקים ברשות המקומית.

במהלך תקופה זו יגיעו אל המגרש גופים מפקחים ויוכלו לבדוק האם המגרש עומד בכל הסטנדרטים הקבועים בחוק הרישוי לעניין זה. בין היתר ייבדקו גורמי בטיחות, גהות, אבטחה, תקינות הציוד או השטח ועוד.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר