רישיון עסק למעון יום לכלבים, פנסיון כלבים, בית חולים וטרינרי

מס’ סידורי של בית העסק ע”פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 3.2                                            
משויך לקבוצה מס': קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים


תיאור העסק הטעון ברישוי
:

מקום המחזיק בכלבים וחתולים על בסיס פנסיון, מעון יום או בית חולים וטרינרי לצרכים רפואיים מחוייב ברישיון עסק. כמו כן מרפאות וטרינריות זקוקות אף הן לרישיון עסק לשם פעולתם, שכן הן נכללות במסגרת פריט 3.2א' בצו רישוי עסקים – טיפול בבעלי חיים ואחזקתם. הליך קבלת רישיון זה לא השתנה בעקבות הרפורמה האחרונה בתחום רישוי העסקים (רפורמה שנכנסה לתוקף בנובמבר 2013), וגורמי הרישוי הרלוונטיים הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה.
 

תהליך קבלת רישיון העסק:

  1. את הבקשה לרשיון עסק מגישים לרשות המקומית שבשטחה פועלת המרפאה הווטרינרית (או בית החולים המעניק שירותי רפואה לבעלי חיים). הרשות בוחנת האם קיים היתר בנייה מתאים, כלומר האם המקום בו מיועדת המרפאה לפעול מתאים לסוג עסק ספציפי זה (שעלול להוות מטרד לשכנים במקרים מסוימים), במידה והמתקן אינו מיועד לשימוש זה הוא עשוי להיסגר אלא אם כן יעבור הליך מיוחד בשם "שימוש חורג" ויאושר על ידי הוועדה ברשות המקומית.
  2. ובנוסף מקבלת כאמור את חוות דעתם של משרדי החקלאות והגנת הסביבה, ועל סמך כל הנ"ל מחליטה אם לאשר את הבקשה ולהנפיק רשיון עסק – או שמא לדחותה. ברוב המקרים דחיית בקשה אינה סוף פסוק, ותיקון ליקויים עליהם הצביעו גורמי הרישוי יאפשר לקבל את הרישיון. כשאין היתר בנייה ניתן כאמור להגיש בקשה לשימוש חורג, אולם הליך זה הוא כבר מורכב הרבה יותר.

תקנות רישוי בסיסיות לפתיחת חדר כושר ולקבלת אישור מהממונה לתחום זה מטעם משרד החינוך התרבות והספורט:

גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד הבריאות: חובה
משרד החקלאות – חובה
משטרה : אין
גורם חיקוק אחר: משרד החקלאות
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון: משתנה

  1. לאחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים תידון וועדת רישוי עסקים ברשות המקומית בבקשה ולאחר מכן תפסוק האם היא עומדת בכל הקריטריונים הדרושים לקבלת הרישיון.
  2. המתינו לקבלת התוצאות. במידה ונדחתה בקשתכם לרישוי העסק יהיה עליכם לתקן את הליקויים ולהגיש את הבקשה בשנית וכן הלאה עד לביצוע כל הנדרש מבחינת החוק לפתיחת העסק.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר כגורם רישוי

למשרד החקלאות ופיתוח הכפר רשימה ארוכה ומפורטת של נהלי עבודה מחייבים עבור וטרינרים. כך, למשל, על כל רופא חיות המועסק במרפאה וטרינרית, או שהוא בעלים של מרפאה כזו, לעבור מדי שנה לימודי המשך בהיקף של 35 שעות, מתוכן 10 שעות בכנסים וסמינרים רלוונטיים.
נהלים אחרים עוסקים בחובת התיעוד של כל ביקור במרפאה, כך שהווטרינר יוכל לתת את הטיפול המיטבי, אשר מסתמך בין השאר גם על ההיסטוריה הרפואית של כל בעל חיים. ההמלצה היא לשמור את התיעוד למשך 3 שנים. כמו כן נדרשים הווטרינרים להנחות לקוחות, ובפרט כאלה המגיעים אליהם בפעם הראשונה, לגבי חשיבות הטיפולים המונעים ובפרט החיסונים מבחינת היכולת לצמצם ככל האפשר הפצת מחלות שונות.
תקנות אחרות עוסקות בחובתו של וטרינר ליידע את הבעלים של בעל חיים לגבי ההשלכות של כל טיפול רפואי ולקבל אישור מפורש לפני טיפולים מסכני חיים דוגמת ניתוחים מורכבים, וכן לגבי הבטחת תנאים נאותים לבעלי חיים שנותרים באשפוז לפרק זמן כזה או אחר לאחר קבלת הטיפול הראשוני.


משרד הגנת הסביבה כגורם רישוי

באופן טבעי, המשרד להגנת הסביבה בוחן את התנהלותם של הווטרינרים ושל המרפאה הווטרינרית מבחינת השמירה על איכות הסביבה. אחרי הכל מדובר במקום המעניק שירותים רפואיים לציבור הרחב ועליו לפעול על פי הקודים המחייבים לשמירת הסביבה, איכות הטיפול והשירות המסור והטוב ביותר. בפרט נבחן גם הטיפול בפסולת על סוגיה השונים ובפרט הטיפול בחומרים שעלולים להיות מסוכנים (תכשירים רפואיים וכו').

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר