רישיון עסק למפעלי מוצרי ניקיון

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 10.8

משויך לקבוצה מס': קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים


תיאור העסק הטעון ברישוי:

לרוב בוחרים מפעלים העוסקים בייצור המוני ללוות את תהליך הרישוי בליווי מקצועי, זאת בשל המורכבות הרבה של התהליך עצמו וריבוי הגופים הנוגעים לטיפול במסמכי הבקשה לאישור המפעל ולקבלת הרישיון. כיום עם היכנסה של הרפורמה החדשה הופך המסלול מורכב אף יותר, זאת משום שצורפו אל גורמי הרישוי הקיימים שניים נוספים.

מפעלים לייצור חומרי ניקוי הם בין סוגי העסקים שהליך הרישוי שלהם השתנה בעקבות כניסתה לתוקף של הרפורמה האחרונה בנובמבר 2013 – וכעת על מנת לקבל רשיון עסק עליהם כאמור לעבור תהליך מורכב מאד.


השפעת הרפורמה החדשה על מפעלי ייצור חומרי ניקיון
:

שינוי אחד בעקבות הרפורמה החדשה הוא בהגדרת המפעלים למוצרי ניקיון: אם עד נובמבר 2013 ההגדרה הייתה "חומרי ניקוי או חיטוי – ייצורם ואריזתם", הרי שלאחר מועד זה גם מפעלים העוסקים בעיבוד חומרי ניקוי נכללים תחת ההגדרה וחייבים לעמוד בכל הדרישות הניצבות בפני סוג זה של עסקים על מנת לזכות ברישיון. שינוי שני הוא הוספת גורם הרישוי משרד הבריאות, שמצטרף אל משרד העבודה ואל המשרד להגנת הסביבה, כך שכעת יש לקבל אישורים משלושת המשרדים הנ"ל על מנת לזכות ברישיון עסק.


דרישות משרד הבריאות

בעקבות הרפורמה בכל קשור לרישוי עסקים, אמור משרד הבריאות לפרסם מפרט אחיד למפעלים לייצור, עיבוד ואריזת חומרי חיטוי או ניקוי, כך שכל המפעלים בתחום, בין אם אלה הקיימים העומדים בפני חידוש רשיון עסק ובין אם החדשים, יוכלו לדעת בדיוק מה הדרישות מהם.

עד אז ניתן לפנות ללשכת הבריאות באזור הפעילות של המפעל, ולבקש חוות דעת מקדמית המפרטת את התנאים בהם על המפעל הספציפי לעמוד על מנת לקבל את אישור משרד הבריאות בדרך לרישיון העסק המיוחל.


חשיבות השמירה על איכות הסביבה

מבחינת המשרד להגנת הסביבה, מפעלים לייצור חומרי ניקוי אינם נכללים ברשימת העסקים עבורם יוכן מפרט אחיד, כך שלכל מפעל שכזה המבקש את אישור המשרד במסגרת בקשה לרישיון עסק מוגשת רשימת דרישות ספציפיות בהתאם למאפייני פעילותו.

באופן כללי נוגעות הדרישות לתחומים כגון מניעת זיהום אוויר, מניעת חדירת חומרים מסוכנים אל הקרקע, טיפול נאות בפסולת מוצקה ובשפכים ושמירה על רמת רעש שאינה מהווה מטרד.


מדוע נדרשת חוות דעת של משרד העבודה?

במפעל לייצור (כמו גם אריזת או עיבוד) חומרי חיטוי וחומרי ניקוי נעשה מעצם הווייתו שימוש בחומרים שעלולים להיות מסוכנים אם הם אינם מטופלים בזהירות, ותוך תשומת לב קפדנית ושימוש באמצעי בטיחות.

על פי חוק רישוי עסקים תפקידו של משרד העבודה הוא לוודא כי אכן ננקטים כל הצעדים הנדרשים לשם הבטחת שלומם של העובדים במפעלים לייצור חומרי ניקוי וחיטוי, הן מבחינת סביבת העבודה, הן מבחינת שיטות העבודה ונהלי הבטיחות והן מבחינת הדרכת העובדים בנושאי גהות.


תהליך קבלת רישיון עסק:

על מנת לקבל רישיון עסק בתחום ייצור חומרי ניקיון יש לעבור את השלבים של התהליך הבא:

  1. תיאום פגישה עם נציגי אגף הרישוי ברשות המקומית בה שוכן העסק. במהלך הפגישה ימסור לכם הנציג מידע מקדמי – רשימה מפורטת של דרישות הרשות המקומית וכן רשימה של גורמי הרישוי הרלוונטיים עבור העסק שלכם.
  1. הגשת בקשה לכל אחד מאותם גורמי רישוי:


גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד העבודה  – חובה
איכות הסביבה  – חובה
משרד הבריאות – חובה (רק על ייצור, לא על שלב האחסון)
גורם חיקוק אחר: אין
פרסום מפרט אחיד: סביבה.
תוקף הרשיון: משתנה.

  1. הכנתה של תוכנית עסק, כולל מפרטים של הציוד, המכונות וכל יתר המנגנונים המשמשים לפעילות העסקית, המבנה בו יפעל העסק והתוצרים שלו, כל זאת על פי הנחיותיהם של כל גורמי הרישוי הרלוונטיים. הכנת תוכנית עסק ללא קבלת עזרה מאיש מקצוע מנוסה עלולה להוביל לפסילתה ולעיכוב של ממש בהפעלת העסק.
  1. אם גורמי הרישוי השונים מאשרים את הבקשה – תקבלו רישיון עסק ותידרשו לעמוד בתנאים שמציבים גורמי הרישוי על מנת שזה יישאר תקף. אם אחד מגורמי הרישוי אינו מאשר את הבקשה, יהיה עליכם לתקן את הליקויים בהתאם לפירוט של אותו גורם רישוי ולהגיש בקשה מחודשת לרשיון עסק.

לנוכח המורכבות של תהליך קבלת רישיון עסק בתחום המפעלים לייצור חומרי ניקוי ובכלל מומלץ להיעזר בצוות המקצועי רב הניסיון של "אביב ברישוי" הפועל לרישוי וטיפול ברישיונות החברות והמפעלים הגדולים בישראל, וכך לחסוך זמן כמו גם כסף ולהבטיח קבלת רישיון עסק בהקדם.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר