רישיון עסק למרפדיה

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 10.13

משוייך לקבוצה מס': קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

מהן דרישות משרד העבודה ממרפדיות?

על פי חוק רישוי עסקים מחויב משרד העבודה לבחון את תנאי העבודה בסוגי עסקים מסוימים, ומרפדיות ביניהם. תנאי העבודה נבחנים בהיבט הבטיחותי, כלומר האם ננקטו הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את שלומם של העובדים וכי לא יאונה להם כל רע במהלך עבודתם או שהותם במרפדיה. כמו כן יש לוודא קיומם של נהלי עבודה ברורים, כולל הדרכות עם דגש על נושא הבטיחות והגהות.


תהליך קבלת רישיון העסק:

ראשית, יש לוודא שהמקום בו מיועדת לשכון המרפדיה מתאים לשימוש זה מבחינת היתר הבנייה שלו. ללא היתר בנייה המתיר פעילות שכזו, אין אפשרות לקבל רשיון עסק (אלא אם כן מגישים בקשה להיתר שימוש חורג, אולם כלל לא מובטח כי בקשה שכזו תאושר על ידי הרשות המקומית שבשטחה שוכנת המרפדיה).
אם המיקום נמצא מתאים, יש להגיש בקשה לרישיון עסק. הבקשה מוגשת לרשות המקומית, וליתר דיוק לאגף רישוי עסקים של אותה רשות, כשמצורפת אליה תוכנית עסק מפורטת (אם מדובר במרפדיה המוקמת על בסיס עסק קיים, ובאמתחתה של הרשות המקומית ישנה התוכנית של אותו עסק, והיא עדיין רלוונטית – אין צורך להכין תוכנית חדשה). במידת הצורך, ניתן להיעזר במהנדס של אגף הרישוי על מנת להכין את התוכנית הנחוצה על פי הפורמט הדרוש.
בנוסף יש לצרף חוזה המעיד כי המקום בו תפעל המרפדיה נרכש כחוק על ידי מגיש הבקשה או הושכר על ידו וכן לשלם אגרה. בחלק מהמקרים, יש להגיש גם תוכנית בטיחות.


גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד העבודה – חובה
גורם חיקוק אחר: תלוי בהנחיות הרשות המקומית
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון (ע"פ שנים): שנה עד 5 שנים, בהקרים מסויימים מתקבל רישיון לצמיתות.
במקרה של מרפדיה הפועלת ללא רישיון מסיבות שונות מוטב לפנות בדחיפות אל מחלקת הרישוי ברשות המקומית ולהיעזר בנציגי השירות על מנת להסדיר את נושא הרישוי לאלתר. הרשות המקומית בוחנת את הבקשה ובנוסף מעבירה אותה למשרד העבודה על מנת שזה יחווה את דעתו. אם משרד העבודה מאשר את בקשת רישיון העסק, ובנוסף המרפדיה עומדת בכל הדרישות של הרשות המקומית, היא תזכה ברישיון.
לרישוי עסק מתהליך קצר ונוח פנו כעת לנציגי אביב ברישוי ותיהנו מחסכון של זמן וכסף.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר