רישיון עסק לעסקי גז, אחסון גז, מכירת גז, חלוקת גז, תיקון מיכלים

מס’ סידורי של בית העסק ע”פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 2.1 א + ב + ג + ד + ה
משויך לקבוצה מס': קבוצה 2 – דלק ואנרגיה


תיאור העסק הטעון ברישוי:

בישראל חוקים ברורים מאד לגבי ניהול עסקי גז. מכיוון שמדובר בחומר דליק ומסוכן יש לנהוג בו בהרבה אחריות ולבצע כל פעולה רק לאחר בדיקה קפדנית של הציוד ואמצעי השינוע על מנת למנוע חלילה נזק ברכוש או בנפש.
רישוי עסקים חל על כל עסקי הגז באשר הם לרבות: מילוי מיכלים ומכליות, אחסון גז, מכירה וחלוקה של גז, שינוי ותיקון מיכלים. לכל אחד מסעיםי העבודה הללו תקנות מיוחדות של רישוי עסקים.
כל אחת מהן דורשת ממפעיל העסק לעמוד בתקנים ולוודא כי הפעולות נעשות בצורה מבוקרת ואחראית. מספר הגורמים המפקחים על ניהול הגז ברישיון העסק גדול יחסית וכולל את הגופים הבאים: משרד הבריאות, המשטרה, איכות הסביבה, משרד העבודה ועוד.


תהליך קבלת רישיון העסק

1. על מנת לקבל רישיון עסק להפעלת עסק גז עליכם לעבור מספר שלבים, בראש ובראשונה יש לפנות אל הרשות המקומית ולהיפגש עם נציג מחלקת הרישוי, הוא יוכל לבדוק האם תנאים בשטח העסק שלכם קבילים לפעולות שונות בתחום הגז. כמו כן יוכל הנציג להעניק לכם מידע מקדמי שיעזור לכם בשלבים הבאים.
2. בשלב הבא פנו אל גורמי הרישוי המחייבים אתכם באישור לקבלת רישיון עסק עבור והם כאמור רבים יחסית:


גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד הבריאות: אין
משטרה : משטרה – כל הסעיפים למעט ה'
איכות הסביבה: חובה א + ב + ה
משרד העבודה: חובה א + ב + ה
גורם חיקוק אחר: חוק הגז
פרסום מפרט אחיד: משטרה חלקי (א + ב)
תוקף הרשיון: משתנה
3. לאחר שני השלבים הללו יהיה עליכם להכין תוכנית עסק מפורטת (מומלץ לבצע שלב זה בעזרת איש מקצוע מומחה מתחום הרישוי ולמנוע את דחיית הבקשה) להוסיף מפות, תרשימים, גורמי בטיחות ועוד ועוד ולאחר מכן להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק. מומלץ לוודא כי לרשות המקומית בה אתם מגישים את הניירת אין דרישות נוספות לרישוי העסק או תנאי סף נוספים.
4. המתינו לקבלת התוצאות. במידה ונדחתה בקשתכם לרישוי העסק, יהיה עליכם לתקן את הליקויים ולהגיש את הבקשה בשנית. וכן הלאה עד לביצוע כל הנדרש מבחינת החוק לפתיחת העסק.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר