שם העסק: ביצים – מדגרה, עיבוד, אחסון מיון ריכוז, הובלה

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 4.1 א + ב + ג + ד
משויך לקבוצה מס': קבוצה 4 – מזון


תיאור העסק הטעון ברישוי

צו רישוי עסקים מבחין בין 3 סוגי עסקים בתחום ייצור הביצים: מדגריות, עסקים לעיבוד ביצים ועסקים שהפעילות המתבצעת בהם היא מיון, ריכוז ואחסון הביצים.
לכל אחד מסוגי העסקים הנ"ל תהליך קבלת רשיון עסק שונה וישנם גורמי רישוי אחרים, כשבכל מקרה – עקב הרגישות הרבה של הביצים והחשש שמא הן יינזקו בדרך לצרכן ויפגעו בבריאותו – ישנן דרישות רבות והדרך אל קבלת רישיון עסק הינה ארוכה ומורכבת.
כך, למשל, מדגרות מחויבות לפעול בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות) ובין השאר להקים חדר קבלת ביצים שבו יאודו הביצים בגז פורמלדהיד או בחומר חיטוי מאושר אחר. בנוסף נדרשות המדגרות לקיים את לשון חוק צער בעלי חיים ולהמית אפרוחים אך ורק בהתאם למותר בחוק.
מעסקים בתחום מיון הביצים נדרש שטח מינימלי: לפחות 60 מ"ר לעסק שממוינות בו עד 6 מיליון ביצים בשנה, לפחות 100 מ"ר לעסק הממיין עד 10 מיליון ביצים בשנה, לפחות 120 מ"ר כשממוינות למעלה מ-10 מיליון ביצים בשנה וכן 10 מ"ר נוספים עבור כל מיליון ביצים נוספות.
בנוסף ישנה הקפדה רבה על מיקום העסקים בתחום הביצים, וזאת על מנת להגן על הציבור הרחב מפני מפגעים שונים. חשוב מאוד לוודא כי המקום בו עתיד לפעול העסק שלכם מתאים לסוג העסק, וזאת על פי היתר הבנייה במקום. ניתן להגיש בקשה לאישור שימוש חורג, אולם זהו הליך מורכב וממושך.

תהליך קבלת רישיון עסק

1. תיאום פגישה באגף הרישוי ברשות המקומית ובקשה לקבלת מידע מקדמי – בקשה זו מוגשת לאגף הרישוי ברשות המקומית שבתחומה עתיד לפעול העסק, וזאת על מנת שהמדגרה/ העסק לעיבוד ביצים או ריכוזן ואחסונן יוכל להיערך בהתאם לכל הדרישות של כל גורמי הרישוי הרלוונטיים עבורו.
2. פנייה לכל אותם גורמי רישוי, כשבמקרה של עסק בתחום הביצים מדובר ב:
גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):
משרד העבודה – חובה עבור מדגרות
משרד הבריאות – חובה עבור עיבוד ביצים, אחסון מיון וריכוז ביצים
משרד החקלאות וטרינר – חובה עבור מדגרות וכן עבור אחסון מיון וריכוז ביצים (בוטל עבור עיבוד ביצים)
גורם חיקוק אחר: אין
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון (ע"פ שנים): 3 שנים עבור עיבוד ביצים וריכוז ואחסון, 10 עבור מדגרה
3. יצירת תכנית עסק שעומדת בדרישות ובהנחיות של כל גורמי הרישוי – הן במשרדי הממשלה והן במסגרת הרשות המקומית.
4. אם מתקבלת תשובה חיובית מכל גורמי הרישוי, מקבל העסק רישיון עסק וזאת לפרק הזמן הקבוע בצו רישוי עסקים. תשובה שלילית מאחד מגורמי הרישוי מחייבת תיקון הליקויים.
לנוכח המורכבות של הקמת עסק בתחום הביצים והדרישות המחמירות של גורמי הרישוי השונים, מומלץ בחום לעבור את התהליך מראשיתו ועד סופו עם "אביב ברישוי" – בעזרת הידע הרב והניסיון הרחב שלנו תוכלו לקבל רישיון עסק במהירות וללא הוצאות מיותרות ומכבידות.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר