חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות | אביב ברישוי