הנחיות משרד הגנת הסביבה לעסקים בשגרת קורונה

גם בתקופת הקורונה חשוב מאוד להימנע מפגיעה בעולם שבו אנחנו חיים, ובהתאם המשרד להגנת הסביבה המשיך, וממשיך, למלא את תפקידו – ובין השאר לוודא שהפעילות העסקית בארץ מתנהלת בהתאם לתקנות רישוי עסקים.
כך היה בימים שבהם חלק גדול מהמשק היה סגור, וביתר שאת לאחר המעבר לשגרה החדשה שבה הוסרו מגבלות רבות (למשל בוטל האיסור על בתי עסק לקבל בקבוקים למחזור).

מניעת אירועי חומרים מסוכנים – גם בזמן המגפה

דוגמה טובה לחשיבות השמירה על הנהלים הרגילים גם בתקופת הקורונה היא המחויבות של מפעלים למנוע אירועי חומרים מסוכנים.
עפ"י ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה שפורסמו כשהוכרז על מצב חירום (במרץ 2020), מפעלים שפועלים מסביב לשעון בשגרה נדרשים להחזיק בשטח העסק צוות חירום גם אם המפעל מושבת או פועל במתכונת מצומצמת. תפקיד צוות החירום הוא לוודא שהחומרים המסוכנים נשמרים לפי תנאי ההיתר של המפעל, וכן לבדוק את כל המערכות הרלוונטיות.

המפעלים האחרים, אלה שלא פועלים 24/7 בשגרה, נדרשים גם כן להחזיק צוות חירום באופן קבוע אם פעילותם מצומצמת, ורק אם בחרו בהשבתה מלאה אפשר לצמצם את התדירות – לסיור אחת ליומיים. כמו כן דרש המשרד להגנת הסביבה ממפעלים שבהם יש מערכת שליטה מרחוק לוודא פעילות רציפה של מערכות חיוניות אלה.

הארכה אוטומטית של היתרים

שינוי זמני בנהלים של המשרד להגנת הסביבה נוגע להיתרים שפג תוקפם במהלך תקופת מצב החירום (עד ה-1.7.2020).

כך למשל עסק שנדרש לחדש היתר פליטה יוכל להגיש בקשה עד 3 חודשים מתום מועד תקופת החירום. אם כבר הוגשה בקשה והמשרד להגנת הסביבה טרם הספיק להשלים את הטיפול בה, ההיתר הקיים יוארך באופן אוטומטי ב-4 חודשים.
כמו כן במקרים שבהם פקע תוקף רישיון העסק, יינתן היתר זמני לפרק זמן של שנה. גם עסק חדש, שעבורו קיים מפרט אחיד שכבר פורסם, יוכל לקבל היתר זמני לשנה.

הערה חשובה: גם לאחר סיום תקופת החירום, ייתכנו שינויים – כולל כאלה משמעותיים – בהתנהלות המשרד להגנת הסביבה, וזאת מפני שעדיין לא ברור כיצד תיראה השגרה החדשה כשהנגיף המסוכן עדיין כאן. בהתאם מומלץ לכל עסק להישאר מעודכן, ולפני כל החלטה חשובה להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר