מדריך הגשת בקשה לרישוי עבור מפעל עיבוד שבבי/ מסגרות/ דפוס

הקמת מפעל, שמטבעו הינו עסק מורכב, מחייבת תשומת לב מוגברת לנושא הרישוי. חשוב להגיש את הבקשה לרשיון העסק באופן מושכל, וזאת על-מנת לצמצם את הקשיים הבירוקרטיים, למנוע את התארכות התהליך ולהבטיח כי הבקשה לקבלת רישיון עסק תיענה בחיוב. לפניכם מספר שאלות בסיסיות – ותשובות עדכניות.

באילו מקרים לא נדרש רישיון עסק?

שימו לב – בעקבות הרפורמה בתחום רישוי העסקים משנת 2013, בתי דפוס אשר מבצעים הדפסה על נייר באמצעות העתקה, שכפול או צילום, אינם חייבים ברישיון עסק. בתי דפוס אחרים וכן מפעלים לעיבוד שבבי/ מסגרות אינם רשאים לפעול ללא רישיון בתוקף.

מהם המסמכים אותם יש להגיש לאגף הרישוי?

בקשה לרישוי מוגשת לאגף לרישוי עסקים ברשות המקומית שבשטחה אמור לפעול המפעל לעיבוד שבבי/ מסגרות/ דפוס. אל טופס הבקשה לקבלת רישיון העסק יש לצרף:
* תרשים סביבה של המפעל
* מפה מצבית
* תוכנית הנדסית של המפעל – על תוכנית זו חתום אדריכל/ מהנדס/ הנדסאי (אשר מאושר ע"י שר הפנים לחתום על תוכניות הנדסיות שכאלה).
* חוזה המוכיח כי הנכס שבו יפעל המפעל הושכר למבקש הרישיון או נמצא בבעלותו
* מסמכים נוספים בהתאם למאפיינים הספציפיים של כל מפעל

מהי עלות הגשת הבקשה לרישוי עבור מפעל?

נכון ל-2016 גובה האגרה עבור הגשת בקשה לרישוי הוא 318 ₪.
כדאי לדעת כי ייתכן צורך בתשלומים נוספים לאגף הרישוי – למשל עבור הצבת שילוט (שבאופן כללי מחייב הגשת בקשה נפרדת).
מיהם הגורמים הבוחנים בקשות לרישוי מפעלי עיבוד שבבי/ מסגרות/ דפוס?
* הרשות הארצית לכבאות והצלה
* האגף לרישוי עסקים ואגף ההנדסה ברשות המקומית
* משרד הכלכלה – שמתמקד בתנאי העבודה ובפרט בנושא בטיחות העובדים
* המשרד להגנת הסביבה – שמוודא כי הפליטות לאוויר אינן חורגות מהמקסימום המותר, כי השפכים זוכים לטיפול נאות, כי לא מתבצע זיהום קרקע, ועוד
רק אחרי שכל הגורמים הנ"ל יאשרו את הבקשה תקבלו רישיון עסק.

תוך כמה זמן מתקבלת תשובה?

עפ"י החוק, האגף לרישוי עסקים דן בכל בקשה לרישוי תוך 21 ימים. משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה מחויבים במתן תשובה תוך 90 ימים ממועד קבלת הבקשה.
יש להדגיש כי הפעלת מפעל בטרם אושרה הבקשה הינה עבירה חמורה. מסגריות רשאיות לקבל היתר מזורז המאפשר להן להתחיל לפעול עוד לפני שהושלם התהליך, ובכל מקרה ניתן לציין במסגרת בקשה לרישוי כי היא דחופה.

לכמה זמן תקף רישיון עסק למפעל עיבוד שבבי/ מסגרות/ דפוס?

רישיון עסק למפעלים בתחומים אלה תקף ל-15 שנים.
יש להקפיד על מילוי כל התנאים ברישיון, שכן הפרתם עלולה להוביל לשלילת רישיון העסק.

האם סירוב לבקשת רשיון עסק הוא סוף פסוק?

לא.
ניתן לערער על תשובה שלילית לבקשה לרישוי, וכמובן שבעלי המפעל יכולים לתקן ליקויים שהצביעו עליהם גורמי הרישוי השונים ולזמן ביקורת נוספת.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר