רישוי עסקים באלעד

רישוי עסקים באלעד מטפל בהבטחת עמידה בכל התקנות הרלוונטיות לפעילות עסקית בעיר, תוך כדי שמירה על סטנדרטים גבוהים של בטיחות והגנת הסביבה. בעלי עסקים המעוניינים לקבל רישיון עסק חייבים להגיש בקשה מלאה עם כל המסמכים הדרושים, כולל תוכניות בניין, אישורי בטיחות ואישורים סביבתיים. כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות החוק כגון נגישות והגנת הצרכן. התהליך כולל בדיקות של גורמי המועצה, ובמידה וכל התנאים מתקיימים, מונפק רישיון עסק. חשוב לציין כי הרישיון דורש חידוש תקופתי לוודא שהעסקים ממשיכים לעמוד בכל התקנות הנדרשות.

 

חושב לפתוח עסק באלעד? מתחילים ברישוי עסקים!

אלעד, העיר החרדית היחידה באזור המרכז מלבד בני ברק הוותיקה, היא המקום האידאלי לכל בעל עסק המעוניין לפנות לפלח השוק החרדי. בעיר מתגוררים כיום למעלה מ-40 אלף תושבים, ואוכלוסייתה ממשיכה לגדול בקצב מהיר – גם בגלל הילודה הגבוהה וגם בגלל הגירה של תושבים חרדים אליה מערים אחרות כמו בני ברק, ירושלים וערים נוספות שהיוו באופן מסורתי מוקדי משיכה לאוכלוסייה החרדית עד להקמתה של אלעד ב-1998.


חשוב שתדע:

סוגי עסקים רבים מחויבים על פי חוק ברישיון עסק. אגף הרישוי במשרד הפנים אחראי לעדכן את סוגי העסקים הטעונים רישוי, וכיום מדובר על כ- 200 סוגי עסק שונים, כמו למשל בתי מלאכה, רוכלות, מסעדות, חברות ייצור ועוד.

התהליך הבירוקרטי שרישיון עסק מחייב מתנהל רובו ככולו מול הרשות המקומית שבה עתיד לפעול העסק – במקרה שלך מול עיריית אלעד.

בכל רשות מקומית פועלת ועדה שתפקידה לדון בבקשות לרישיון עסק. לוועדה זו יש להגיש, במהלך השלב הראשוני של תהליך קבלת רישיון עסק, מסמכים ותוכניות שונות וכמו כן להגיש בקשות, למלא טפסים ולקבוע פגישות עם הגופים הרלוונטיים. מעבר לכך יכולה כל רשות מקומית, ועיריית אלעד אינה נבדלת בכך, לקבוע הליכים בירוקרטיים נוספים, כדי לוודא שהעסק שלך עומד בכל התקנות, חוקי העזר וההוראות מיוחדות שמציבה מחלקת הרישוי שלה.

אנו באביב ברישוי מציעים לכם ליווי מקצועי לאורך כל תהליך הרישוי ובמידת הצורך אף טיפול מקיף בהליך כולו, לפרטים חייגו: 050-8092338

אם אתה רוצה בכל זאת לעבוד ישירות מול עיריית אלעד באופן עצמאי כדי להוציא רישיון עסק, ריכזנו עבורך את השלבים בתהליך ואת ההנחיות המיוחדות של עיריית אלעד לבעלי עסקים:


שלב א' – תכנון מוקדם ומידע מקדמי

מחלקת רישוי עסקים בעיריית אלעד פועלת במסגרת האגף להגנת הסביבה של העירייה. פקידי המחלקה יוכלו לתת לכם את כל המידע שתזדקקו לו בנוגע לרישיון שנדרש לעסק שלכם, האופן שבו עליכם להגיש את תכנית העסק, ומידע נוסף שעשוי להיות רלוונטי לעסק שאתם מתכוונים להקים.

עיריית אלעד מציעה לבעלי עסקים ליווי וסיוע ככל שניתן לאורך כל תהליך הוצאת הרישיון. לשם כך, נדרש מבעלי העסקים שיתוף פעולה החל משלב מוקדם ככל האפשר, והקפדה על כל ההנחיות וההוראות של המחלקה.

במחלקת רישוי עסקים תקבלו בעת הפנייה הראשונית את רשימת הגופים שאליהם תצטרכו לפנות כדי לקבל את המידע המקדמי הנדרש במסגרת תהליך קבלת רישיון העסק – משרד הבריאות, מהנדס העיר, המשרד להגנת הסביבה וגורמים אחרים.

מידע מקדמי – בקשות למידע מקדמי תצטרכו להגיש לכל הגופים הרלוונטיים, כפי שיוצגו בפניכם על ידי מחלקת רישוי עסקים, וגופים אלה ישלחו אליכם בדואר את המידע המקדמי לעסק שלכם, שיכלול דרישות מפורטות ומדויקות שתצטרכו לעמוד בהן כדי לקבל את הרישיון.

חשים כי המידע המקדמי שקיבלתם מציב בפניכם אתגר בלתי אפשרי לטיפול עצמאי? אנו באביב ברישוי מציעים לכם ליווי מקצועי לאורך כל תהליך הרישוי ובמידת הצורך אף טיפול מקיף בהליך כולו, לפרטים חייגו: 050-8092338


שלב ב' – תוכנית עסק

מחלקת רישוי העסקים של עיריית אלעד תנחה אתכם כיצד להגיש את תכנית העסק שלכם על פי הפירוט והדרישות שמחייבת עיריית אלעד. לצד תכנית העסק תתבקשו להגיש גם מסמכים נוספים כגון:

• ייפוי כוח

• טבלת אישורים לתוכנית

• מפה מצבית

• בקשה לשימוש חריג

• תרשימי סביבה

• מסמכים נוספים שפורטו במידע המקדמי שקיבלתם

מעוניינים לקבל סיוע בהכנת תוכנית עסק ע"פ כל הדרישות? אנו באביב ברישוי מציעים לכם ליווי מקצועי הכולל כתיבת תוכנית עסק מקצועית, לפרטים חייגו: 050-8092338


שלב ג – הגשת בקשה לרישוי עסקים באלעד

כדי להגיש באופן רשמי את הבקשה לרישוי עסק עליכם להעביר אל אגף הרישוי בעיריית אלעד טופס בקשה לרישיון עסק, מלא וחתום, ובנוסף אליו גם את המסמכים הללו:

• תוכנית בטיחות לעסק – על פי ההנחיות שקיבלתם במידע המקדמי.

• אישור על תשלום שובר האגרה הצמוד לטופס הבקשה.

• תוכנית עסק חתומה ומאושרת מצד כל הגורמים הרשמיים המפורטים בשלב ב'.

• חוזה שכירות (או רכישה) חתום, מס' חוזה ארנונה, צילום תעודת זהות, ייפוי כוח.

טופס בקשה שהוגש במלואו ועל פי כל ההנחיות והדרישות אינו מצריך זמן טיפול ארוך, וייתכן שתוך שבועות ספורים תקבלו מעיריית אלעד את הבשורה המשמחת על קבלת רישיון העסק. לעומת זאת, במקרים רבים עלולה הבקשה להידחות בשל ליקויים בטופס הבקשה, פרטים חסרים או נתונים שגויים. במקרה כזה אישור הבקשה לרישיון יידחה עד שתתקנו את כל הליקויים, ותגישו מחדש את הבקשה.

חוששים להגיש בקשה לרישוי שלא תאושר? מעוניינים בסיוע בהגשת הבקשה והכנת הניירת? אנו באביב ברישוי נשמח לעמוד לרשותכם! לפרטים חייגו: 050-8092338

 

שלב ד' – הנפקת רישיון עסק

גם אם קיבלתם את הרישיון עבור העסק שלכם, המסע הבירוקרטי שלכם עדיין לא הסתיים. עליכם להקפיד על ציות לחוק לאורך כל תקופת הפעילות של העסק, וכן להמשיך ולעמוד בדרישות בטיחות, דרישות תברואה ודרישות נוספות, כמתחייב מהחוק.

הליכים בירוקרטיים ייחודיים לעיריית אלעד:

אגף הגנת הסביבה של עיריית אלעד אחראי בין היתר גם לפקח כי בעלי העסקים הפועלים בתחומי העיר ממלאים גם אחר הוראות החוקים הרלוונטיים כמו בכל עיר אחרת, אך גם אחר חוקי העזר וההנחיות הייחודיות לעסקים הפועלים בשטח העיר. כדי להכיר מקרוב את חוקי העזר התקפים עבורכם, עליכם להיכנס לאתר האינטרנט של עיריית אלעד, ושם תמצאו את כל ההנחיות הייחודיות לעיר, שביניהן ניתן למצוא:

• הנחיות מיוחדות לגבי הצבת דוכני רוכלות ליד מבני ציבור

• הנחיות מיוחדות להחזקה, מכירה והובלה של מוצרי בשר ועוף למאכל

• הנחיות מיוחדות לעסקים המספקים שירותי שמירה

• הנחיות מיוחדות בנושא הצבת שילוט ליד בתי עסק


אביב ברישוי – ביחד איתך בתהליך רישוי עסקים באלעד

אין ספק כי הליך הנפקת רישיון עסק הוא אחד ההליכים הבירוקרטיים הסבוכים ביותר. לא מעט בעלי עסקים מגלים כי הטיפול בו נפרש על פני חודשים ארוכים וגוזל מהם זמן וכסף רב. עובדות אלו מביאות לא אחת לעיכוב משמעותי בפתיחתו של העסק החדש ואף גורמות להפסדים.

אנו באביב ברישוי מציעים לכם סיוע וליווי מקצועי לאורך כל התהליך, משלב איתור הנכס הפוטנציאלי ועד לקבלת רישיון עסק, או לחלופין טיפול מקיף בהנפקת הרישיון.

חייגו כעת ונציגנו ישמחו לעמוד לרשותכם: 050-8092338

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר