רישיון עסק לבית מטבחיים / רישיון עסק למשקי עופות, משחטה

מס' סידורי של בית העסק ע"פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 3.1 + 3.2 ח

משויך לקבוצה מס': קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים

 

תיאור העסק הטעון ברישוי:

בתי מטבחיים ומשקים חקלאיים המבקשים להתמחות בגידול עופות לצורכי מסחר מחוייבים על פי חוק להנפיק רישיון עסק. רישיון עסק לבית מטבחיים יינתן רק למי שיוכל לעמוד בכל התנאים והתקנות המצויינות בחוק ע"פ רשימות התקנות המופיעות בו: "תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) התשכ"ד, ותקנות מחלות בעלי חיים (שחיטה לעופות) התש"ך 1960".
החוק ע"פ טבלת החייבים ברישוי לפי רפורמת 2013-2014 מתייחסת לרישיון עסק עבור שלושת העסקים הבאים בתחום: בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה.


רישיון עסק לבית מטבחיים

אלו ארבעת הגורמים המרכזיים המאשרים את פתיחתו של בית מטבחיים ואת קבלת רשיון העסק שלו מטעם הרשות המקומית, מחלקת רישוי עסקים בעיר. גורמים אלו מבצעים פיקוח הדוק ומטפלים בתחומים הבאים: פיקוח ע"פ תקנות מחלות בעלי חיים, מניעה והפצת מחלות, פיקוח וטרינרי סדיר על כל בית מטבחיים, פיקוח על הגיינה וכשרות הבשר הנשחט מדי יום.
על כל אלו אחראי רופא וטרינר ראשי, שתפקידו לנהל את הפיקוח על כל בתי המטבחיים ברשות. הוא מחזיק במירב הסמכות והאחריות לפעילות בתי המטבחיים, לרמת הסטנדרטים בהם פועלים העובדים במקום וכן לטיפול שמקבלים בעלי החיים טרם השחיטה. בסמכותו של הוטרינר הראשי לפסול מפעילות בית מטבחיים כלשהו בשל פעילות לקויה, מן הצד השני הוא גם בעל הסמכות לאשר ביצוע פעולות שונות כגון: מתן אישורים והיתרים, פתיחת בתי עסק זהים חדשים, מתן אישור לפתיחת בתי מטבחיים מחוץ לשטח ישראל ועוד.
 

גורמי רישוי לבית מטבחיים (מעודכן לצו הרישוי 2013):

משרד הבריאות חובה
המשרד לאיכות הסביבה חובה
משרד החקלאות חובה
משרד העבודה בוטל!
גורם חיקוק אחר: תקנות מחלות בעלי חיים בהמות, 1964. תקנות מחלות בעלי חיים, עופות, 1960.
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון (ע"פ שנים): משתנה.


רישיון עסק למשקי עופות

בישראל חוקקו חוקים ותקנות הנוגעים באופן ישיר לגידול עופות במשקים ייעודיים. תקנות אלו מוגדרות תחת "תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ"א 1981.
על בעל עסק המבקש להפעיל משק עופות לפעול על פי הנחיות אלו:
יש להעביר לרשות המקומית, מחלקת רישוי עסקים מסמכים שונים בהם: תכנית הנדסית הכוללת מתאר הלול, חצרות ומבני עזר, ומפרטיהם, פירוט ייעוד מבנים, אמצעי אוורור, מתקנים, מתקני האכלה ושתייה.
בנוסף יש לצרף תרשים בקנה מידה של 1:500, המראה את כל המבנים במרחק של עד 500 מטר ממשק העופות או הלול בעדו מבוקש הרשיון.
כמו כן עליו להצטייד באישורי כל הגורמים הרלוונטיים, פיקוח של הרשות המקומית בנושא משקים, משטרת ישראל, משרד הבריאות, הוטרינר המקומי מטעם משרד החקלאות. ללא אישור רלוונטי של כל הגורמים הללו לא תתקבל הבקשהלהנפקת רישיון עסק למשקי עופות חדשים.
לא ניתן לנהל משק עופות ללא רישיון עסק, משק זה ייפסל ולא יוכר על ידי גורמים עסקיים שונים כגון חברות גדולות לייצור בשר, תאגידי מזון, רשויות מקומיות ועוד. הנזקים עלולים להיות חמורים. לפיכך על כל בעל משק לבצע את כל ההכנות הדרושות לקבלת רישיון עסק ולשמור על תקנות וחוקי הרישוי הנדרשים.


גורמי רישוי  למשקי עופות (מעודכן לצו הרישוי 2013)
:

המשרד לאיכות הסביבה חובה
משרד החקלאות חובה
גורם חיקוק אחר: תקנות רישוי עסקים משקי עופות ולולים, 1981. תקנות מחלות בעלי חיים, הקמת משקים עופות, טיפוח הפצה רבייה וגידול, 1981.
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרישיון (ע"פ שנים): משתנה.


הליך הנפקת רישיון עסק עבור משקי עופות או בתי מטבחיים
:

  1. קביעת מועד פגישה ודיון מול הרשות המקומית, המחלקה לרישוי עסקים. קבלת מידע כללי ומידע מקדמי מנציג הרשות ולאחריו בחינת הלוקיישן להקמת משק העופות או בית המטבחיים. בכל חריגה או דרישה נוספת בעניין המבנה יהיה עליכם לצרף אישורים מהגורם הרלוונטי.
  2. הגשת כל הניירת והמסמכים הרלוונטיים לוועדת הרישוי המקומית בצירוף האישורים מגורמי הרישוי כפי שהם מפורטים מעלה, משרדים ממשלתיים ומשרדי רשות מקומית.
  3. המתנה לתוצאות הוועדה. בהנחה והגשתם את הניירת בצורה מקצועית הכוללת תוכניות עסק ומפות מיצביות וכן כל הדרוש על פי המידע המקדמי ותנאי הרשות הרי שתוכלו לזכות ברישיון העסק. במידה וישנם תקלות או ליקויים הנדרשים בטיפול יהיה עליכם לתקנם ולהגיש את הניירת בשנית.

לקידום וזירוז הליך רישוי העסק שלכם, בית מטבחיים או משק עופות, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונציגנו ישמחו ללוות אתכם באופן מקצועי בכל השלבים בדרך. אנו מחויבים לתוצאות ולהנפקת רישיון העסק שלכם במהירות האפשרית.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר