תקנות רישוי עסקים הוראות כלליות

"תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000" הוא השם הפורמלי של התקנות הרלוונטיות למתן רישיונות עסק. התקנות נקבעו ע"י שר הפנים בשנת 2000, בהתאם לחוק רישוי עסקים, וחלקן עודכן בשנת 2012, וזאת במסגרת רפורמה מקיפה בתחום.
הפרק הראשון של תקנות רישוי עסקים הוראות כלליות מוקדש להגדרות כלליות, ושאר הפרקים מקיפים את כל הנושאים הקשורים להגשת בקשות לרישיון עסק  והשיקולים המובילים לאישור בקשה או לדחייתה.

חוות דעת מקדמית והיתר מזורז

פרק ב' של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) עוסק בבקשות לחוות דעת מקדמית, ובפרט קובע מהם המסמכים שיש להגיש עם בקשה זו, וכן מציב לוחות זמנים מוגדרים למילוי הבקשה והעברת המידע החיוני לעסק שביקש אותו (תוך 30 יום, אלא אם כן ישנן נסיבות מיוחדות שמאפשרות ארכה של עוד חודשיים).
עוד עוסק פרק זה בהיתרים מזורזים, ומבהיר כיצד ניתן לקבל היתר שכזה וכן מה נדרש לעשות כדי להאריך תוקף היתר מזורז.

בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני

פרק ג' של התקנות מפרט מהם המסמכים שיש להגיש במסגרת בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני, מהם לוחות הזמנים המחייבים את גורמי הרישוי וכיצד עליהם להשיב לבקשות אלה.

המפרט האחיד

פרק ד' בתקנות רישוי עסקים מתמקד בעיקר במפרט האחיד – מפרט שנועד להקל על בעלי עסקים להבין מהן הדרישות מהם ולהתנהל בהתאם.
כמו כן עוסק פרק זה באפשרויות הערעור וההשגה על החלטות גורמי רישוי ובפרט כמובן על סירוב לתת היתר מזורז, היתר זמני או רישיון עסק.

המסמכים שיש לצרף לבקשות לרישיון עסק

פרק ה' של תקנות רישוי עסקים הוראות כלליות מפרט מהם המסמכים שיש להגיש עם כל בקשה, וכיצד יש להכין תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק. פרק ו' בתקנות מפרט את הדגשים הייחודיים של כל המסמכים הנ"ל כשמדובר במפעל בטחוני (שגם הוא זקוק כמו כל מפעל לרישיון עסק כדי לפעול כחוק).

תוקף רישיונות עסק וחידושם

פרק ז' מוקדש לתוקף של סוגי רישיונות עסק שונים (זמני, תקופתי, לצמיתות), ובפרט במקרים שבהם היה צורך לקבל היתר לשימוש חורג, ואילו פרק ח' עוסק בחידוש הרישיונות.

שינוי בעלות ואגרות

פרק ט' מפרט מהן הפעולות שיש לבצע כשמתרחש שינוי בעלות בעסק. פרק י' מפרט מהן האגרות שיש לשלם עבור בקשה לרישיון עסק או כל בקשה אחרת, ובפרק י"א מפורטות הנחיות כלליות.

צריכים את עזרתנו בהנפקת רישיון עסק – 050-8092338 להצעת מחיר במייל הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטופס צור קשר ונחזור אליכם בהקדם.
לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר