רישיון עסק למעבדות לא רפואיות, מעבדות כימיות, מיקרוביולוגיות, מעבדות מוצרים מן החי, מעבדות מזון, מים

מס’ סידורי של בית העסק ע”פ טבלת צו רישוי עסקים עדכנית: 1.5 א + ב+ ג
משויך לקבוצה מס': קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
תיאור העסק הטעון ברישוי:


אילו מעבדות נכללות בצו רישוי עסקים
?

על פי צו רישוי עסקים עדכני מעבדות מסוג: מעבדות טיפות חלב, מעבדות מחקר, מעבדות בקרת איכות, מעבדות הוראה ומרפאות בהן רופא מבצע בדיקות ספציפיות למטופליו ובנוסף מעבדות רפואיות בבתי חולים ובקופות חולים –  פטורות מהליך הרישוי ואינן נדרשות להליכי רישוי מיוחדים.
לעומתן מפורטות ברפורמת הרישוי של 2013 שלוש סוגי מעבדות שאינן רפואיות המחוייבות בכל זאת ברישוי עסקים והן:

  1. מעבדות לבדיקות כימיות, ביולוגיות ומיקרוביולוגיות
  2. מעבדות לבדיקות דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
  3. מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין

לכל אחת מהמעבדות המפורטות כאן דרישות שונות לרישוי. את כל התקנים המפורטים לצורך הנפקת הרישוי יש לקבל במידע המקדמי של העסק ממחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
 

תהליך קבלת רישיון העסק:

  1. על מנת לקבל רישיון עסק להפעלת מעבדה לא רפואית עליכם לעבור מספר שלבים, בראש ובראשונה יש לפנות אל הרשות המקומית ולהיפגש עם נציג מחלקת הרישוי, הוא יוכל לבדוק האם הלוקיישן שבו אתם מעוניינים להקים את העסק שלכם הינו קביל לפעולה מסוג זה וכמו כן להעניק לכם מידע מקדמי שיעזור לכם בשלבים הבאים.
  2. בשלב הבא פנו אל גורמי הרישוי המחייבים אתכם באישור לקבלת רישיון עסק עבור והם:

גורמי רישוי (מעודכן לצו הרישוי 2013):
משרד הבריאות: א + ב + ג
משרד לאיכות הסביבה: א + ב
משטרה : א'
גורם חיקוק אחר: משרד החקלאות וטרינר – סעיף 1.5 ב בלבד.
פרסום מפרט אחיד: אין
תוקף הרשיון: 5 שנים

  1. לאחר שני השלבים הללו יהיה עליכם להכין תוכנית עסק מפורטת (מומלץ לבצע שלב זה בעזרת איש מקצוע מומחה מתחום הרישוי ולמנוע את דחיית הבקשה) להוסיף מפות, תרשימי מעבדה, אזור חקר, עבודה, משרד ועוד, פירוט גורמי בטיחות על פי סוג הבדיקות המתבצעות במקום והחומרים בהם עושים שימוש ועוד ועוד. לאחר מכן להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק. מומלץ לוודא כי לרשות המקומית בה אתם מגישים את הניירת אין דרישות נוספות לרישוי העסק או תנאי סף נוספים.
  2. המתינו לקבלת התוצאות. במידה ונדחתה בקשתכם לרישוי העסק, יהיה עליכם לתקן את הליקויים ולהגיש את הבקשה בשנית. וכן הלאה עד לביצוע כל הנדרש מבחינת החוק לפתיחת העסק.
לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר