מה נותן היתר זמני ולכמה זמן הוא תקף בעת הפעלת עסק ללא רישיון?

עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ו 1968, שנועד להבטיח כי הפעילות העסקית הענפה המתנהלת בארץ לא תסכן את הציבור ולא את הסביבה, על-מנת להפעיל עסק יש לקבל מהרשות המקומית שבשטחה פועל העסק רישיון או לחילופין "היתר זמני" – היתר המאפשר הפעלת העסק גם אם טרם קיבל רישיון עסק קבוע אם כי לתקופה מוגבלת בלבד.
יש לציין כי מבחינת אפשרויות הפעולה של העסק אין הבדל בין רישיון עסק לבין היתר זמני, וגם היתר זמני מאפשר לבעל העסק להפעילו במתכונת מלאה.


מהי המטרה של היתר זמני?

המטרה של ההיתרים הזמניים היא לאפשר לעסקים להתחיל לפעול עוד בטרם הסדירו את כל התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק.
כמובן שאת הדרישות המהותיות והחשובות ביותר חובה למלא מראש, שכן אחרת העסק לא יקבל גם את ההיתר הזמני, אבל אם ישנם עוד תנאים שטרם מולאו, ושגורמי הרישוי סבורים כי גם כך פעילות העסק לא מהווה סיכון משמעותי לציבור ו/או לסביבה, הרי שהם יאפשרו לעסק להתחיל לפעול, לצבור לקוחות ותוך כדי תנועה להשלים את כל הדרישות.
בדרך זו בעל העסק לא מחויב לבצע השקעה גדולה מדי עוד בטרם התחיל ליהנות מהכנסות מהעסק, וכן הוא לא נדרש להמתין פרק זמן ארוך יתר על המידה עד שהעסק מתחיל להניב לו גם רווחים ולא רק הוצאות – כך שבעצם היתר זמני לעסק מנמיך את אחד החסמים לכניסת עסקים חדשים בכל תחום ומעודד יזמות.


מהו התוקף של היתר זמני?

את התוקף של ההיתר הזמני, כלומר פרק הזמן שניתן לבעל העסק על מנת להשלים את ההיערכות ולקבל רשיון עסק קבוע, קובע אגף הרישוי של הרשות המקומית בהתאם לנסיבות ובכל מקרה תוקף היתר זמני לא יעלה על שנה. הרשות המקומית אף רשאית לבטל היתר זמני – במקרה שכזה עליה להודיע לבעל העסק, וביטול ההיתר ייכנס לתוקף לאחר 60 יום.
עוד חשוב להדגיש כי גם היתר זמני, כמו רשיון קבוע, עשוי להיות תלוי בתנאים מסוימים שאי הקפדה עליהם במהלך הפעילות השוטפת עלולה להוביל לביטול ההיתר ואף לקנסות ועונשים נוספים.


מה ההבדל בין "רישיון זמני" לבין "היתר זמני"?

לא מעט אנשים נוטים לבלבל בין "היתר זמני" לבין "רישיון זמני", בעיקר עקב הדמיון בשם, וזאת למרות שיש ביניהם הבדל משמעותי: "היתר זמני" הוא כאמור אישור שניתן לעסקים המתעתדים לפעול לפרק זמן בלתי מוגבל כך שיוכלו להתחיל להציע שירותים או מוצרים עוד לפני שהשלימו את כל הדרישות שמציבים גורמי הרישוי, ואילו "רישיון זמני" הוא רישיון עסק הניתן לעסק שמלכתחילה נפתח לפרק זמן מוגבל. דוגמאות לכך הן קרקס שמופיע במקום מסוים למשך מספר שבועות בלבד, קייטנה הפועלת רק בחופשת הקיץ וכו'.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר