רישיון עסק – שיטות ודרכי אכיפה של הרשויות

חוק רישוי עסקים שנחקק כבר בשנת 1968 נועד להבטיח את שלומו של הציבור הרחב ואת בריאותו, ובהתאם כל עסק, בהתאם לתחום הפעילות שלו ולאופיו, נדרש לקיים שורה ארוכה של תנאים על-מנת לקבל רישיון עסק.
יחד עם זאת אין די בקביעת תנאים והצבת דרישות אלא יש גם לאכוף את החוק, ובהתאם צוידו הרשויות השונות האמונות על קיום חוק רישוי עסקים בכלים שונים המאפשרים להן לוודא כי העסקים השונים אינם פועלים ללא רשיון עסק תקף, וכן הם ממלאים אחר כל התנאים ברישיון.


מחלקות הפיקוח של הרשויות המקומיות

עיקר האכיפה בתחום רישוי העסקים מבוצע ע"י מחלקות הפיקוח של הרשויות המקומיות. הפקחים אמורים לוודא כי לבתי העסק הפועלים בתחום הרשות המקומית ישנו רישיון עסק בתוקף, וכן כי הם מקפידים להתנהל עפ"י התנאים ברישיון, כשכל חריגה – למשל מסעדה המוציאה שולחנות וכיסאות למרחב הציבורי ללא היתר מתאים, סגירת חורף שבוצעה ללא אישור, פעילות מעבר לשעות המותרות ועוד – מובילה לדוחות ואף לגיבוש כתב אישום ע"י אגף הרישוי והגורמים המשפטיים ברשות המקומית.
עפ"י חוק רישוי עסקים העונשים אותם עשוי להטיל בית המשפט במקרים של הפעלת עסק ללא רישיון תקף או שלא בהתאם לתנאים ברישיון הם צו סגירה (לפרק זמן מסוים או לצמיתות), קנסות כספיים ובמקרים חמורים אף עונש מאסר בפועל לבעל העסק (עד 18 חודשים!).


אכיפה מטעם גורמי רישוי נוספים

גם גורמי הרישוי האחרים מבצעים ביקורות – ובפרט ביקורות פתע – וזאת על-מנת לוודא כי ההתנהלות השוטפת של העסק היא בהתאם לתנאי רישיון העסק שהוענק לו.
בפרט מתבצעות ביקורות של גורמי הפיקוח במשרד הבריאות, על-מנת לוודא כי התנאים התברואתיים בבית העסק (ובפרט כשמדובר בכזה שנמכר בו מזון או שעוסק בייצור מזון) לא מסכנים את הציבור; ביקורות של השירותים הווטרינריים שבתחום אחריותם למנוע הידבקות ממחלות בעלי חיים (ועל כן הם בוחנים בעיקר עסקים הקשורים למזון מן החי); ביקורות של המשרד להגנת הסביבה, שאמון על מניעת זיהום אוויר, קרקע ומקורות מים וכן על מניעת מטרדי רעש וקרינה; וגם של משטרת ישראל והרשות הארצית לכיבוי והצלה.


צו סגירה מנהלי

אמצעי אכיפה נוסף כנגד עסקים המפרים את התנאים ברישיון עסק הוא צו סגירה מנהלי – צו סגירה ל-30 יום אותו רשאים בעלי תפקידים שהוסמכו לכך בחוק להוציא עוד בטרם קיום דיון משפטי. צו זה ניתן להאריך ל-30 יום נוספים וזאת אם הוגש כתב אישום כנגד בעל העסק.
עפ"י סעיף 20 בחוק רישוי עסקים, המוסמכים להוציא צו סגירה מנהלי הם ראש הרשות המקומית, רופא מחוזי, מפקד מחוז במשטרה, מפקד הכבאות המחוזי וכן מי שהוסמך לכך ע"י השר להגנת הסביבה. כשמדובר בעסק שנמכר בו אלכוהול לקטינים, רשאי גם קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה להוציא צו סגירה מנהלי.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר