נוהל נגישות לאנשים עם מוגבלויות כחלק מתהליך מרישיון העסק

המודעות ההולכת וגוברת לחשיבות הנגשת השירותים השונים לכלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות, הובילה את ממשלת ישראל לקבוע תקנות רלוונטיות שמחייבות עסקים להיות נגישים לכולם. תקנות אלה נכנסו לתוקף ב-2013, וכעת במסגרת בקשה לרישיון עסק או חידוש רישיון נבחן גם נושא ההנגשה.


אילו עסקים חייבים להיות נגישים לבעלי מוגבלויות?

כל עסק שניתן בו שירות לציבור – למשל מסעדות, קניונים, חניונים וכו' – חייב להיות נגיש לבעלי מוגבלויות. בבתי מלאכה, מפעלים ומקומות אחרים אליהם מגיעים לקוחות נדרשת גם כן הנגשה, אך רק של האזור אליו מגיעים הלקוחות.


הנגשת עסקים בבניינים חדשים לעומת הנגשת עסקים בבניינים קיימים

נוהל נגישות לאנשים מוגבלויות מבחין בין עסקים שפועלים בבניין חדש (כזה שקיבל היתר בנייה החל מאוגוסט 2009) לבין עסקים שפועלים בבניין קיים.
עבור עסקים הפועלים בבניינים חדשים לרשות המקומית אין סמכות לאשר בקשה לרישיון עסק, ואף לא להעניק היתר זמני, אלא אם כן העסק עומד בתנאי הנגישות.
כשמדובר בעסק הפועל בבניין קיים ניתן להעניק לו היתר זמני (לשנה אחת בלבד, עם אופציה להארכה – אך ורק בנסיבות מיוחדות – ל-6 חודשים נוספים) גם אם עדיין לא הונגש באופן מלא, כשכמובן יש להציג לבעל העסק את רשימת ההתאמות הנדרשות על מנת לקבל רשיון עסק קבוע.
בהקשר של עסקים חדשים הפועלים בבניינים קיימים ישנם מקרים מיוחדים שבהם הבניין עצמו אינו מונגש, ולבעל העסק עצמו אין אפשרות להבטיח נגישות מלאה. במקרים אלה יבחן מורשה הנגישות מטעם הרשות המקומית האם נקט בעל העסק את הצעדים הנדרשים בשטח הנמצא בתחום אחריותו, וכן נדרש בעל העסק להעביר אל בעל הבניין את רשימת ההתאמות הנדרשות בשטח שנמצא באחריותו ולמלא טופס מיוחד ובו הצהרה חתומה כי עשה זאת.


המקרים בהם ישנו פטור מחובת הנגשה

עקב החשיבות הרבה של הנגשת עסקים לבעלי מוגבלויות, פטור מחובת הנגשה ניתן אך ורק במקרים מיוחדים שבהם ישנו קושי הנדסי ממשי לעשות זאת, כשעקב היותו של המבנה מיועד לשימור אי אפשר לבצע את ההנגשה (וזאת בכפוף לחוות דעת של מחלקת שימור ולאישור מטעם מהנדס העיר) או כשהעלות הכלכלית של ההנגשה גבוהה במיוחד (במקרים אלה נדרש אישור של הנציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים).
עוד חשוב לציין בהקשר זה כי מי שנדרש להנגיש 5 בניינים או 5 עסקים (או יותר) יוכל לעשות זאת בהדרגה, עפ"י לוח הזמנים שנקבע בחוק, עד ה-1.11.2017.


איך לבצע את ההנגשה כך שהבקשה לרישיון עסק תאושר?

המוגבלויות עבורן יש להנגיש עסקים הן ליקויי ראייה, שמיעה, מוגבלות בניידות וכן מוגבלות נפשית, קוגניטיבית או שכלית. בהתאם ההנגשה כוללת שורה ארוכה של צעדים – מומלץ לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים, או להיעזר באנשי מקצוע בתחום רישוי עסקים.

לשיתוף המאמר
לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר